Toon alles (3)
Edwin Venema

Fons van Rooij in RvT KNRM

2 mei 2017, 16:45
Nieuw in RvT: Fons van Rooij (foto: Edwin Venema | De Mooilichterij)
Nieuw in RvT: Fons van Rooij (foto: Edwin Venema | De Mooilichterij)
Fons van Rooij is per 1 mei benoemd als lid in de Raad van Toezicht van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in IJmuiden. Hij is het zevende lid van de Raad van Toezicht, die verder bestaat uit leden met expertise op het gebied van scheepvaart, financiën, notariaat en advocatuur. Fons van Rooij heeft een lange staat van dienst in marketing, reclame en communicatie, met de goede doelensector als zijn specialisme.
 
KNRM bestaat vrijwel geheel uit vrijwilligers en wordt gesteund door 93.000 donateurs (Redders aan de wal). De onbezoldigde Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de directie en de algemene gang van zaken bij de stichting, die het redden en helpen van mensen in nood op zee als voornaamste kerntaak heeft. Als ongesubsidieerde organisatie is de KNRM afhankelijk van inkomsten uit fondsenwerving, een van de expertises van Van Rooij.
 
Fons van Rooij is op dit moment tevens voorzitter van branchevereniging voor goede doelen Nederland Filantropieland, bestuurslid van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie, bestuurslid Stuurgroep Erkenningsstelsel en bestuurslid/penningmeester van de stichting Groene zorg.

►Bron: KNRM
gerelateerde items