‘Fondsenwerving wordt gezien als vrouwenwerk; sector loopt gevaar’

25 januari 2018, 08:00
Elizabeth Dale pleit voor een herziening van de beloning van werknemers in non-profitorganisaties
Elizabeth Dale pleit voor een herziening van de beloning van werknemers in non-profitorganisaties
Fondsenwervers worden ondergewaardeerd omdat hun taken gezien worden als ‘werk voor vrouwen’. Dat blijkt uit het onderzoek Fundraising as Women's Work? Examining the Profession with a Gender Lens van Elizabeth J Dale, assistent-professor aan de Universiteit van Seattle in de VS. Dit leidt volgens Dale tevens tot het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen en een oververtegenwoordiging van mannen op seniorposities in zowel in de Britse als Noord-Amerikaanse fondsenwervende sectoren.
 
Dale pleit voor een herziening van de beloning van werknemers in non-profitorganisaties, maar wil ook dat organisaties meer vrouwen naar leiderschapsrollen bevorderen, ervoor zorgen dat ze verschillende leiderschapsstijlen omarmen en flexibelere en gezinsvriendelijke werkmethoden creëren. Hoewel het tot voor kort in de Angelsaksische landen volgens Dale vooral mannen waren die fondsenwervingsposities bekleedden, worden de taken van een fondsenwerver tegenwoordig meer en meer gezien als stereotypisch vrouwenwerk: met als belangrijkste onderdelen het bouwen van relaties met donateurs en organiseren. ‘Het dagelijkse werk van fondsenwervers en de gelijkenis met stereotypisch vrouwelijk werk plaatst vrouwen op een systematische achterstand in het beroep en stelt mannen in staat een ​​onevenredig deel van de meest financieel lucratieve en uitvoerende niveaus te behouden’, aldus Dale.
 
Beloningsverschillen
Dale wijst op een reeks onderzoeken van 1982 tot heden die hebben laten zien dat de grote beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen aanhoudt en dat mannen eerder hogere posities bekleden bij grotere goede doelen. ‘Fondsenwerving moet gezien worden als een loopbaan die geschikt is voor zowel vrouwen als mannen. Zolang dat niet het geval is, beperkt dat de geloofwaardigheid en de kracht van de sector’, meent Dale.
 
‘Beroep loopt gevaar’
Om verandering te bewerkstellingen zouden besturen van non-profits de salarisgegevens moeten evalueren op basis van geslacht en eventuele onevenwichtigheden moeten corrigeren. Daarnaast moeten vrouwen meer gelegenheid krijgen om op te klimmen naar leiderschapsrollen. Dat betekent dat de sector diversiteit moet omarmen en moet stoppen met traditioneel denken. ‘Als vrouwen worden tegengehouden loopt het beroep, en zelfs de sector, groot gevaar’, aldus Dale.
 
gerelateerde items