Toon alles (1)

Fonds 1818 doneert niet aan instellingen met topsalarissen

25 mei 2016, 18:00
Boudewijn de Blij (fotograaf Nico Schouten)
Boudewijn de Blij (fotograaf Nico Schouten)
Het Haagse Fonds 1818 verstrekt sinds enkele jaren geen donaties meer aan instellingen die uitzonderlijk hoge salarissen uitbetalen. Dat besluit heeft bij andere vermogensfondsen geen navolging gekregen. 'Ik ben geen zeloot, iedereen moet dat voor zichzelf bepalen', zegt directeur Boudewijn de Blij.
 
Fonds 1818 is er duidelijk over. Op de site, onder het kopje 'criteria voor donatie aanvragen', worden instellingen er vriendelijk doch resoluut op gewezen dat als hun bestuurders meer salaris krijgen dan de Wet normering topinkomens (WNT) toestaat, ze niet hoeven aan te kloppen. 
 
‘Bijdrage niet nodig’
'Bestuurders van semipublieke instellingen worden betaald met gemeenschapsgeld', licht Boudewijn de Blij, directeur van Fonds 1818, het besluit toe. 'In Nederland is een duidelijke norm ontwikkeld wat daarvoor het maximumsalaris is. Als je vindt dat je je topmensen meer moet betalen dan maatschappelijk geaccepteerd is, dan vinden wij dat we je geen donaties hoeven te geven. Als je omzet kennelijk zo hoog is dat je zulk soort salarissen kan betalen, dan heb je onze bijdrage niet nodig.'
 
WNT-norm
De WNT die in 2013 van kracht werd, stelt dat bestuurders niet meer mogen verdienen dan een minister (€ 179.000 in 2016). Maar er bestaan nog allerlei uitzonderingen. Zo mogen bestuurders wiens salaris is vastgesteld voor de intreding van de wet, dit tot 1 januari 2017 behouden. Daarna krijgen zij nog drie jaar de tijd om het salaris af te bouwen.
'Wij hanteren heel nadrukkelijk de WNT-norm zonder overgangsregelingen en toeslagen', zegt De Blij. 'Die zijn het gevolg van het Nederlandse gepolder. Wij passen gewoon de WNT-norm in enkelvoudige zin toe, zoals die straks voor iedereen gaat gelden.'
 
Den Haag als lichtend voorbeeld
De Blij werd geïnspireerd door een beleidsmaatregel van de gemeente Den Haag. Die besloot in 2011 om instellingen die hun topbestuurders meer betaalden dan de Balkenende-norm te korten op hun subsidie. De korting was gelijk aan het 'teveel' betaalde salaris: het bedrag waarmee de norm overschreden werd. Dit gebeurde onder aanvoering van de toenmalige wethouder van Financiën Sander Dekker (foto), tegenwoordig staatssecretaris van Onderwijs.
 
Eigen vermogen
'Een goed idee moet je schaamteloos jatten', zegt De Blij. 'Ik heb het idee voorgelegd aan ons bestuur en dat was er enthousiast over. De bestuursleden vonden het een goed uitgangspunt en ze hebben het toegevoegd als een criterium voor het toekennen van donaties. Het is dus opgenomen als een van de algemene criteria waarvan we er een heleboel hebben. Bijvoorbeeld, als een organisatie een eigen vermogen heeft waarmee ze zelf de activiteit kunnen financieren, dan geven we ook geen donatie.'
 
'Ik heb het voorstel destijds ook besproken met de staf', zegt De Blij. 'Zij waren er niet enthousiast over. Voor hen betekent het dat ze mooie projecten van organisaties die niet aan de norm voldoen, niet meer kunnen financieren. Dat vinden ze pijnlijk.'
 
gerelateerde items