Toon alles (1)

FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland

13 januari 2016, 21:09
De FIN is de belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland. Meer dan 330 vermogensfondsen zijn lid van de FIN. Deze fondsen steunen goede doelen op uiteenlopende gebieden als maatschappelijk welzijn, natuur, internationale samenwerking, gezondheid en cultuur.

De kerntaken van de FIN zijn:
Belangenbehartiging van haar leden bij overheid en politiek;
Stimulering van kennisdeling en professionalisering;
Bevorderen van een beleid van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie;
Bevorderen van de maatschappelijke rol en betekenis van de filantropie.
 
Daarnaast adviseert de FIN diegenen die overwegen een vermogensfonds op te richten.
 
De FIN ondersteunt haar leden, stimuleert onderling contact en samenwerking en biedt hulp bij het voeren van een verantwoord bestuur, vermogensbeheer en giftenbeleid. Hiervoor worden informatieve uitgaven gemaakt, zoals de brochures 'Het besturen van een fonds' en ‘Maatschappelijk meer bereiken door evalueren van projecten’. Maar ook worden symposia en workshops georganiseerd.

Om de belangen van haar leden te kunnen behartigen, onderhoudt de FIN contacten met de overheid, maatschappelijke organisaties en de media. Zo draagt de FIN via de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) bij aan de behartiging van gemeenschappelijke belangen van de filantropische sector. Samen met het Instituut Fondsenwerving (IF), VFI brancheorganisatie voor landelijk wervende goede doelen en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) richt men zich daarbij onder meer op overheid en politiek.
 
gerelateerde items