DDB TV: in gesprek met Kees Vendrik (IF)

6 mei 2014, 14:41
De Capitool-sessies
Kees Vendrik (IF) over validatieRegelmatig zendt DDB TV zogenoemde 'Capitool-sessie' uit: gesprekken tussen hoofdredacteur Charles Groenhuijsen en leiders uit onze sector. De interviews zijn opgenomen in Het Capitool, décor voor menige tv- en radio-uitzending. In deze eerste aflevering: Kees Vendrik, voorzitter van Instituut Fondsenwerving. Hij geeft zijn visie op validatie en toezicht in de sector, mede n.a.v. het advies dat de Commissie De Jong hierover onlangs uitbracht.
gerelateerde items