FD: ‘Kabinet geeft ruim baan aan private investeringen in overheidstaken’

30 januari 2019, 11:00
Overheid beveelt SIB's aan bij gemeenten voor meer private investeringen en openbare taken.
Overheid beveelt SIB's aan bij gemeenten voor meer private investeringen en openbare taken.
Het Financieele Dagblad schrijft: ‘Private investeringen zijn een uitstekend middel om problemen in het onderwijs, hulp aan vluchtelingen, schuldproblematiek of hardnekkige werkloosheid op te lossen. Dat vindt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij roept gemeenten op vaker gebruik te maken van een zogeheten Social Impact Bond (SIB).’
 
FD: ‘VVD-bewindsvrouw Van Ark deed haar oproep op een bijeenkomst waar politici met vertegenwoordigers van banken en vermogensfondsen discussieerden over de voorwaarden waaronder een SIB kan worden ingezet.’
 'Ik ben echt gegrepen door de mogelijkheden om met SIB's slimmer, sneller en beter dan op de traditionele manier grote groepen mensen te helpen', zei ze na afloop tegen het FD.
Statushouders aan het werk’
 
FD: ‘De SIB is aan een gestage opmars bezig. De eerste projecten laten gunstige uitkomsten zien. In Rotterdam is 59 procent van een eerste groep jongeren via een onder meer door ABN Amro gefinancierde SIB sneller dan gemiddeld het geval is uitgestroomd naar werk, opleiding of eigen bedrijf. In de gemeente Veldhoven is met geld van een familiefonds in ruim een jaar tijd bijna de helft van de statushouders uit de bijstand aan het werk of volgt een opleiding.’ 
 
FD: ‘Vertegenwoordigers van familiefondsen zien nog veel onwennigheid bij de overheid, vertelde Cortijn van Valkenburg, werkzaam bij vermogensbankier InsingerGillissen en penningmeester van het fonds Fundatie van den Santheuvel, Sobbe. Het fonds participeert onder andere in de SIB in Veldhoven. 'Geld en enthousiasme zijn er voldoende. Waar wij tegenaan lopen is dat er te weinig SIB's zijn om in te participeren.' Een SIB overstijgt vaak meerdere portefeuilles en vergt veel beleidsmatige flexibiliteit bij een gemeente of provincie. Bovendien kan de winst pas na aan het einde van de looptijd worden geïncasseerd, hetgeen vaak op boekhoudkundige barrières stuit. Of zoals een van de aanwezigen zei: 'Een social impact bond is in een powerpoint-presentatie makkelijk kloppend te maken. In een spreadsheet wordt het een stuk lastiger.'
 
Bron: Het Financieele Dagblad| auteur: Rob de Lange | 29-01-2019
 
gerelateerde items