Familie Van Vliet van Adessium Foundation gulste gever

30 juni 2015, 18:01
Familie Van Vliet van Adessium Foundation gulste gever
Familie Van Vliet van Adessium Foundation gulste gever
Het nieuwe Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken presenteert de ‘top 10 van gulle gevers’, de 10 Nederlandse vermogenden die het meeste geven aan kansarme jongeren, laagbegaafden en andere sociale doelen in ons land. Van de familie Van Vliet (16,4 miljoen) tot Martijn van der Vorm (4 miljoen), Van TomTom-man Pieter Geelen tot verpakkingsdirecteur Loek Dijkman.

Van de 1,5 miljard euro die Nederlandse huishoudens jaarlijks geven aan goede doelen wordt 20 procent opgebracht door miljonairs. Mensen met een’ kapitaaltje’ van meer dan meer 50.000 euro tekenen voor 80 procent van dit bedrag. Daarnaast is er via vermogensfondsen van filantropen volgens een conservatieve schatting nog eens 184 miljoen euro beschikbaar.

Relatie overheid en filantropie
Nu de overheid zich terugtrekt zijn veel ogen gericht op wat burgers en filantropen kunnen doen. In 2012 tekende premier Rutte en een delegatie van filantropische en goede doeleninstellingen een convenant voor een structurele samenwerking tussen regering en de sector filantropie. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid onderzoekt momenteel de relatie tussen overheid en filantropie.

Persoonlijke voorkeuren
Rijke filantropen zijn weinig mededeelzaam over hun goede werken, voelen er niet veel voor verantwoording voor hun keuzes af te leggen en vinden niet dat ze een rol hebben in het opvangen van publieke taken die de overheid laat liggen. De keuzes voor het soort doelen door filantropische instellingen geschieden op basis van persoonlijke voorkeuren. Al kan het dan wel om publieke taken gaan. Zo zegt filantroop en verpakkingsman Loek Dijkman (foto): ‘Onderwijs is een echte overheidstaak, maar omdat wij vinden dat de overheid er niet genoeg aan doet, willen wij wel helpen.’

Gat dat de overheid laat
Behalve dat filantropen niet staan te springen om in het gat te springen dat de overheid laat, staan ook de filantropische miljoenen niet in verhouding tot de bezuinigingen op de verzorgingsstaat. Zo is er bij de drie decentralisaties sprake van een bezuiniging van 3,5 miljard euro.
gerelateerde items