Facebook Top 250: aantal likes van goede doelen blijft dalen

21 juni 2018, 17:11
Het aantal likes bij goede doelen neemt steeds verder af.
Het aantal likes bij goede doelen neemt steeds verder af.
Walter van Kaam heeft zijn Facebook Top 250 gepubliceerd. Een bijzondere, omdat deze volgens Van Kaam wel heel erg afwijkt van de vorige metingen. Bij de vorige meting bleek dat 25 organisaties een dalend aantal volgers hadden. Deze meting is dat toegenomen tot 84 organisaties. Het wordt er dus niet beter op, op Facebook.
 
De ondergrens voor opname steeg het afgelopen kwartaal licht van 2.021 naar 2.048 likes. Het aantal likes van de Top 250 steeg met 203.606 naar een totaal van bijna 9,6 miljoen. Die stijging is opnieuw lager dan voorgaand kwartaal; we moeten terug naar 2013 om een vergelijkbare bescheiden groei waar te nemen. Daarbij moet wel vermeld worden dat het Van Gogh Museum dit kwartaal steeg met 119.000 likes. De overige 249 doen het dus met een zeer beperkte groei van 84.000 likes.
Dit kwartaal zien maar liefst 84 organisaties hun aantal likes dalen, daarvan staan er 26 in de top 50. Gezamenlijk verloren deze pagina's 32.309 likes in vergelijking met de vorige meting. 
 
Begin van definitieve neergang?
‘Er is duidelijk heel wat aan de hand bij de diverse leveranciers van sociale media. Facebook is daarop zeker geen uitzondering’, zegt Van Kaam. ‘De druk op het bedrijf neemt toe en wordt gevoeld. Kijken we naar het begin van een definitieve neergang? Of slechts een tijdelijke groeivertraging? Natuurlijk is er een voor de hand liggende verklaring voor deze daling, namelijk de recente invoering van de AVG. Facebook is 'vaag' over de maatregelen die als gevolg daarvan genomen zijn, zoals ook Twitter dat is, maar bij die laatste bleek eerder deze week dat er wel degelijk massaal accounts verwijderd zijn en het zou me niets verbazen als ook Facebook een actief verwijderingsbeleid geïntroduceerd heeft.’

De top 10

Van Kaam: ‘Daarnaast begint de impact van het eerder dit jaar gewijzigde beleid ten aanzien van de zichtbaarheid van paginaberichten op de timeline steeds meer voelbaar te worden. Bereikcijfers van berichten zijn bij veel pagina's fors gedaald en ook dat beïnvloedt de groei van het aantal paginalikes in negatieve zin.’
 
Vertrouwen in Facebook
Maar het verklaart lang niet alles, aangezien er ook heel wat organisaties dit kwartaal wel degelijk groeien. De tien grootste groeiers zijn gezamenlijk goed voor een groei van ruim 175.000 likes. Investeren zij meer in Facebook? Zijn er organisaties die er bewust voor kiezen om minder in Facebook te investeren? Of heeft het met andere factoren te maken? Het antwoord op die vraag zal enerzijds afhangen van het herstel van het vertrouwen bij de gebruikers van Facebook, anderzijds van de regelreflex van de politiek. Immers, hoe meer schandalen er boven water komen, des te waarschijnlijker en voor de hand liggend is het dat gebruikers zullen weglopen en druk op de overheid toeneemt op nog meer maatregelen te treffen. Maar meer beperkingen ten behoeve van privacy leidt ook tot een minder aantrekkelijk platform voor adverteerders en dat is wel de grote inkomstenbron van het bedrijf en dus haar aandeelhouder’, besluit Van Kaam.

Klik hier voor de volledige Goede Doelen Facebook Top 250.
gerelateerde items