Toon alles (1)

Europese natuurregels essentieel voor bescherming

21 maart 2016, 00:00
Van Dam: 'Geen energie steken in aanpassen richtlijnen, maar de uitvoering verbeteren.'
Van Dam: 'Geen energie steken in aanpassen richtlijnen, maar de uitvoering verbeteren.'
Vandaag bracht Martijn van Dam (foto), staatssecretaris van Natuur, Landbouw en Visserij goed nieuws. Hij liet in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de Europese regels voor natuurbescherming, de Vogel- en Habitatrichtlijnen, essentieel zijn voor het beschermen van de Europese natuur. De Vogel- en Habitatrichtlijnen regelen de bescherming van kwetsbare plant- en diersoorten plus hun leefomgeving. In zijn brief maakt de staatssecretaris duidelijk dat er geen energie gestoken moet worden in het aanpassen van de richtlijnen, maar dat de uitvoering van de richtlijnen moet worden verbeterd.
 
Natuurmonumenten, het Wereld Natuur Fonds en Vogelbescherming Nederland zijn blij met de stellingname van de staatssecretaris. Dankzij de Europese natuurregels komen planten en dieren die menigeen al had afgeschreven langzaam terug. Denk aan de otter die na bijna veertig jaar terug is in de Nieuwkoopse Plassen, de kraanvogel die niet alleen broedt in het Fochteloërveen, maar ook in het Korenburgerveen en het Engbertsdijksveen. De zeearend leeft inmiddels alweer tien jaar in de Oostvaardersplassen en broedt nu ook in het Zwarte Meer, Lauwersmeer en de Biesbosch. Ook de bever heeft zijn weg gevonden door heel het land en vorig jaar werd voor het eerst heel even de wolf gezien in Nederland.
 
Uitvoering regels moet beter
Maar er moet nog veel gebeuren. Het doel van de Europese Unie om uiterlijk in 2020 het verlies aan natuur te stoppen, is nog heel ver weg. In het algemeen verslechtert de natuur zelfs nog steeds in Europa. Een goede uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijnen in heel Europa is cruciaal om te zorgen dat onze natuur dichtbij zich weet te herstellen en kan worden behouden. Op Europese schaal heeft meer dan driekwart van de dier- en plantensoorten die onder de Habitatrichtlijn vallen een ongunstige staat van instandhouding. Voor Nederland geldt hetzelfde, terwijl ons land als het gaat om leefgebieden zelfs het slechtste scoort van alle Europese landen.  De natuurorganisaties verwelkomen dan ook de ambitie van de staatssecretaris om zich in te zetten voor een betere uitvoering.  
 

Vogel- en Habitatrichtlijnen door dr. Lawrence Jones Walters:
 
gerelateerde items