Elsevier hekelt nauwe banden Oranje met Novamedia

18 april 2013, 04:00
Elsevier hekelt nauwe banden Oranje met Novamedia
Elsevier hekelt nauwe banden Oranje met Novamedia
In een uitgebreid artikel van opinieblad Elsevier wordt de nauwe relatie tussen het koningshuis en loterijorganisatie Novamedia (o.a. Postcode Loterij) uiterst kritisch becommentarieerd. Veel leden van het koninklijk huis zijn nauw betrokken bij beneficiaire organisaties. Zij zouden zich voor het karretje laten spannen van Novamedia, dat zich met steun van zijn beneficiënten verzet tegen verdere liberalisering van de Nederlandse kansspelmarkt, zo betoogt Elsevier. Ook hekelt het blad de ‘ideologische rol’ van de ‘bijna-monopolist’.

Elsevier-redacteur Syp Wynia (foto) reconstrueert in zijn artikel de toenemende relaties tussen het koningshuis en Novamedia. Wynia: ‘Het Oranje Fonds en het Nationaal Comité Inhuldiging zijn niet als enige de belichaming van de personele en financiële relatie tussen activiteiten van leden van het koningshuis en Novamedia. Andere lijnen zijn vaak een erfenis van de vorige prinsen-gemaal: prins Claus en prins Bernhard. Niet alleen het tot Prins Bernhard Cultuurfonds omgedoopte Prins Bernhard Fonds en de Europese Culturele Stichting, nu met prinses Laurentien als voorzitter, ook het Wereld Natuur Fonds, waarvan Bernhard de eerste president was, behoren tot de begiftigden.’

‘Uniek en riskant’
De band tussen koningshuis en particuliere loterijen is volgens Wynia ‘uniek en om tal van redenen riskant. Mede onder druk van Europese wetten staat het bijna-monopolie van Novamedia ter discussie. Het kabinet bereidt een wet voor waarin loterijvergunningen niet meer onderhands worden verstrekt, zoals tot dusver. Andere loterijen, ook op internet, moeten Novamedia gaan beconcurreren… Het bedrijf (Novamedia, red.) heeft zich verzekerd van de steun van de van hen afhankelijke goede doelen om de concurrentie te weren en de privileges te behouden. Bij nogal wat van die goede doelen zijn, tot op het hoogste niveau, leden van het Koninklijk Huis betrokken. Dat brengt kabinet en Koning potentieel in een lastig parket.’

Ideologische rol
Wynia heeft verder kritiek op de ‘ideologische rol’ van Novamedia’s beneficiënten. Deze zouden een afspiegeling zijn van directeur Boudewijn Poelmann. Wynia: ‘Wat een goed doel is, bepaalt Novamedia zelf. Daarmee is Poelmann een van de invloedrijkste Nederlanders geworden. Hij en zijn medewerkers bepalen impliciet ook wat zij als Het Goede Idee of als De Juiste Gedachte wensen te zien.’

Gevestigde belangen
Het kabinet heeft het zich volgens Wynia niet gemakkelijk gemaakt ‘om de gevestigde belangen in de loterijsector aan te pakken met een Nationaal Comite Inhuldiging dat zulke nauwe banden heeft met Novamedia…Geen wonder dat staatssecretaris Fred Teeven (VVD) van Justitie nieuwe loterijwetgeving niet zoals gepland half april, maar pas half mei presenteert.’

5,4 miljard euro
Novamedia is het grootste particuliere Nederlandse loterijbedrijf met een omzet van ruim 800 miljoen euro in 2012 (Postcode Loterij, VriendenLoterij en BankGiroLoterij).
De helft van de omzet uit loterijverkoop moet wettelijk worden toegekend aan goede doelen. Novamedia mag zelf bepalen welke dat zijn. Vanaf de oprichting in 1989 keerde alleen al de Postcode Loterij ruim 5,4 miljard euro uit aan ruim 250 beneficiënten.
gerelateerde items