Einde voor Stay Human

27 september 2019, 06:00
Einde voor Stay Human
Einde voor Stay Human
Vluchtelingenwerk Nederland, het Rode Kruis en Vredesorganisatie PAX vormen sinds 2018 samen de stuurgroep van Stay Human. Binnen die organisaties bleek onvoldoende institutioneel draagvlak aanwezig om Stay Human verder door te ontwikkelen.

Stay Human werkte de afgelopen jaren samen in de maatschappelijke oproep om extremen rond migratie te ontwijken en het stille midden op te zoeken. Na een eerste campagnematige aanpak verschoof de focus naar een aanpak waarbij depolarisatie op lokaal niveau centraal stond. Dit combineerde Stay Human met de capaciteitsopbouw van leden door middel van trainingen en workshops over communicatie rond migratie. De leden van het Stay Human netwerk kregen handvatten voor dialoog op lokaal niveau en binnen de eigen sector.

Lokale pilots

In de afgelopen periode heeft de stuurgroep gesprekken gevoerd met overheden en fondsen voor het opzetten van lokale pilots en het uitwerken van een toekomststrategie voor het Stay Human- platform. Helaas is het niet gelukt om financiering te vinden voor lokale pilots om daarin meer ervaring op te doen met lokale polarisatievraagstukken. Er bleek wel interesse bij fondsen voor de doorontwikkeling van Stay Human als kennishub. Dit zal nu dus niet meer verder worden verkend.

Uitdaging

Het tegengaan van polarisatie blijft onverminderd een grote uitdaging voor overheden en organisaties. Samenwerking blijft nodig. Stay Human roept daarom op om kennis en netwerk die door Stay Human zijn opgebouwd, hiervoor te blijven gebruiken.
 
gerelateerde items