EIB investeert 40 miljoen in fonds voor ontwikkelingsfinanciering

24 maart 2015, 04:00
EIB investeert 40 miljoen in fonds voor ontwikkelingsfinanciering
EIB investeert 40 miljoen in fonds voor ontwikkelingsfinanciering
De Europese Investeringsbank (EIB) heeft zich aangesloten bij The Currency Exchange Fund (TCX), een fonds dat zich richt op het beheersen van valuta- en renterisico’s in ontwikkelingslanden. De EIB investeert met als doel de derivaten van het fonds aan te wenden zodat kleine en middelgrote ondernemingen toegang krijgen tot langetermijnleningen in hun eigen valuta. Dit heeft met name betrekking op landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan.

De EIB, de bank van de EU, en TCX zijn een investering van 40 miljoen overeengekomen. In ruil daarvoor zal TCX minimaal hetzelfde bedrag in lokale valuta beschikbaar stellen aan de EIB en haar klanten. De focus zal hierbij liggen op projecten met een grote ontwikkelingsimpact en ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de doelgebieden.

Valutarisico’s
Momenteel worden langetermijninvesteringen door het mkb in grote delen van Afrika bemoeilijkt door de afwezigheid van langetermijnfinanciering in lokale valuta. Daardoor zijn bedrijven met financiering in Amerikaanse dollars of euro’s blootgesteld aan aanzienlijke valutarisico’s. Met de EIB als nieuwe investeerder neemt de slagkracht van TCX toe en wordt financiering in lokale valuta mogelijk voor steeds meer lokale financiële instellingen, bedrijven en infrastructurele projecten. TCX biedt zogenaamde. cross currency swaps voor zowel internationale financiële instellingen als financiële instellingen in opkomende markten, zoals microfinancieringsinstellingen.

Investeringen nemen toe
‘De Europese Investeringsbank zet zich in voor de ontwikkeling van de private sector en het verbeteren van de toegang tot financiering. Door de band met TCX zullen investeringen door kleinere en middelgrote bedrijven in zeventien Afrikaanse landen bezuiden de Sahara, alsmede in opkomende markten over de hele wereld, verder toenemen’, aldus Pim van Ballekom (foto), vice-president van de Europese Investeringsbank.

Lokale munt
Ruurd Brouwer, bestuursvoorzitter van TCX: ‘We zien dit als een bevestiging van de keuze die de EIB heeft gemaakt om financiering in de eigen, lokale munt bereikbaar te maken voor het MKB in landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan.. De noodzaak hiertoe wordt dagelijks zichtbaar in het huidige vluchtige economische klimaat, zelfs in Europa, waar de Zwitserse frank recent fors in waarde toenam.’

Het aandelenbelang van de EIB in TCX zal worden gefinancierd onder de zogenaamde Impact Financing Envelope van de Investeringfaciliteit voor Afrika, de Caraïben en het Pacifische gebied (ACP), op basis van de verwachte ontwikkelingsimpact van deze investering.
gerelateerde items