Toon alles (1)

Een nieuwe loot aan de Nederlandse onderwijsboom

1 september 2017, 10:00
Vorig schooljaar waren ze nog uit de leerplicht ontheven, mocht hun onderwijs geen onderwijs heten en moesten ze het zelf betalen uit hun zorgbudget. Dit schooljaar krijgen ze officieel onderwijs, zijn ze gewoon leerplichtig en kunnen ze hun zorgbudget weer gebruiken voor zorg.
Vorig schooljaar waren ze nog uit de leerplicht ontheven, mocht hun onderwijs geen onderwijs heten en moesten ze het zelf betalen uit hun zorgbudget. Dit schooljaar krijgen ze officieel onderwijs, zijn ze gewoon leerplichtig en kunnen ze hun zorgbudget weer gebruiken voor zorg.
Zelf zullen Kamil, Anne, Lotte, Maura en Birgit het nauwelijks doorhebben - ze gaan maandag door dezelfde schooldeur naar hetzelfde klaslokaal als voor de zomervakantie - maar toch zal alles anders zijn. Want vorig schooljaar waren ze nog uit de leerplicht ontheven, mocht hun onderwijs geen onderwijs heten en moesten ze het zelf betalen uit hun zorgbudget. Maar dit schooljaar krijgen ze officieel onderwijs, zijn ze gewoon leerplichtig en kunnen ze hun zorgbudget weer gebruiken voor zorg.
 
Kamil, Anne, Lotte, Maura en Birgit zijn 8 tot 10 jaar en hebben alle vijf een handicap. Ze zijn de leerlingen van Stichting Kanz in Heerhugowaard. Dit is een Samen naar School klas: een klas voor kinderen met een (ernstig meervoudige) handicap binnen de muren van een reguliere school. Er zijn 20 van deze klassen in Nederland maar volgens de wet heten ze geen onderwijs. De klassen zijn private stichtingen, opgericht door ouders, onderwijzers en zorgverleners die in het bestaande onderwijssysteem geen passende plek vonden voor hun gehandicapte kind. Daarom moesten leerlingen, paradoxaal genoeg, ontheven zijn uit de leerplicht om naar een Samen naar School klas te kunnen gaan. De klassen konden ook geen aanspraak maken op onderwijsgelden en moesten betaald worden uit het zorgbudget van de kinderen en giften van organisaties als de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK).
 
Daar gaat voor Stichting Kanz nu verandering in komen. Door afspraken met het samenwerkingsverband en de Montessorischool waar de klas is gehuisvest, kunnen de leerlingen van de Samen naar School klas voortaan worden ingeschreven bij de Montessorischool. Zij worden officieel erkend binnen het onderwijssysteem. Dat betekent dat een onderwijsvernieuwing die van onderop is gestart nu voor het eerst écht deel gaat uitmaken van het Nederlandse onderwijsaanbod.
 
Naast Stichting Kanz zijn nog drie andere Samen naar School klassen in gesprek met hun Samenwerkingsverband om vergelijkbare afspraken te maken.
 
Lees meer over de nieuwe stap van Stichting Kanz.
 
gerelateerde items