Donateursvereniging nu echt opgeheven

1 november 2007, 08:59
Zelden is het lijden van een stervende vereniging zo lang gerekt als bij de Donateursvereniging. Op de drukbezochte, allerlaatste ALV van 30 oktober ging dan eindelijk ook officieel de stekker er uit. "Er is veel goeds gebeurd, jammer van al deze herrie."


Geslepen messen, verstoorde verhoudingen

Van tevoren waren de messen geslepen. Een groepje kritische leden spande onlangs een kort geding aan tegen het bestuur van de Donateursvereniging. De kritische leden verzochten ondermeer om inzage in de ledenlijst. De rechter stelde de kritische leden in het ongelijk op twee van de vier punten. De twee andere punten werden voor het kort geding al tussen beide partijen geschikt.

Dit kort geding is illustratief voor de totaal verstoorde verhoudingen tussen het bestuur van de DV en een kleine groep actieve leden, die het vertrouwen in hun bestuur volkomen hebben verloren. Esther Jacobs, ex-DV: "Wij hebben op alle mogelijke manieren geprobeerd deze leden tegemoet te komen, maar het schijnt nooit genoeg te zijn."

 


Geen kwade intenties, wel knulligheid

Monique van 't Hek, een van de kritische leden: "Sinds oktober 2006, toen uit het niets de beslissing door het bestuur werd genomen om de vereniging op te heffen, hebben wij gevochten voor antwoorden op onze vragen. Die hebben we niet gekregen. Het is zeer teleurstellend dat een club die met een grote opgeheven vinger naar iedereen wijst en steeds kritiek heeft op de sector, zelf zó ontransparant is."

Florestan van 't Hek, raadsman van de kritische leden: "Er zijn door het bestuur allerlei wettelijke en statutaire regels overtreden. En leden van een vereniging mogen van een bestuur verlangen dat de regels worden gevolgd. Ik ben geen kwade intenties tegengekomen, hoogstens onwetendheid, knulligheid en slecht relatiebeheer."

 


Goede rol voor neutrale leden

De laatste ALV was met ongeveer 60 mensen onverwacht druk bezocht. Zowel het bestuur (dat uiteraard wel over de ledenlijst beschikte) als de kritische leden (die in dit opzicht in het nadeel waren) hadden geprobeerd leden op te roepen naar de vergadering te komen. Sommige leden bleken over fikse aantallen machtigingen te beschikken. Zo trok Jacobs plotseling maar liefst 23 machtigingen uit haar zak. "Als ik echt machtigingen geronseld had, had ik er wel 2000 gehad."

Daarnaast was er een aantal leden gekomen om ‘wat lucht te helpen scheppen'. Een lid: "Ik volg deze kwestie globaal via FM en ik had behoefte om te komen. Om te laten zien dat er ook gewone leden zijn, die achter de doelstellingen van de DV staan en die niet tot een van de beide kampen behoren." Juist enkele van deze leden speelden een belangrijke rol tijdens de vergadering door af en toe met relativerende opmerkingen en concrete ordevoorstellen de acute pijn wat uit de lucht te halen.

 


Advocaat in de zaal?

Veel geharrewar was er meteen al: mocht de adviseur van lid Joes Meester (een grote giftgever) ook aanwezig zijn? Volgens de rechter was het onmogelijk het bestuur te verplichten een raadsman voor de kritische leden toe te laten. Maar wat te doen als de adviseur van één individueel lid dezelfde persoon is als de raadsman van de kritische leden? Uiteindelijk werd na stemming besloten de adviseur niet toe te laten.

Mevr. Joes Meester: "Ik ben zeer ontevreden over de afhandeling van mijn grote gift. Er is niet of slecht met mij gecommuniceerd en ik moest via de media horen dat de DV zou stoppen. Mijn gift van € 25.000 was een over vijf jaar verdeelde schenking, om belastingredenen als lening gepresenteerd. Maar die vijf jaar heeft de DV niet gehaald. In de jaarverslagen vind ik mijn gift/lening nergens terug. Als ik het deel van het geld dat mij officieel nog toekomt, nu terug zou eisen zou de DV me niet eens terug kunnen betalen."

 


Diverse pogingen van het bestuur om voor en tijdens de vergadering afspraken te maken met Meester, strandden.

 


Kascommissie: ‘Jaarverslag goed, management amateuristisch'

Op de agenda stond een verslag van de kascommissie ("we zijn meer dan een formele kascommissie, we zijn in het leven geroepen nadat andere commissies gestrand zijn"). De commissie noemde de verantwoording van het bestuur in jaarverslag en jaarrekening zorgvuldig, correct en volledig. Toch plaatste Wil Bremers van de commissie kanttekeningen: "We zijn verbaasd dat de Geefwijzer, die commerciële waarde heeft, is overgedragen aan Independer, die daarvoor ook nog geld heeft ontvangen. We hebben ook kritisch gekeken naar de processen. En dan zien we dat er enthousiast en voortvarend is gehandeld door het bestuur. Maar met een stuitend gebrek aan managementervaring. Daardoor was er nogal wat paniekvoetbal"

 


Coins for Care geld grotendeels naar nieuw Informatiepunt

Meer heikele punten volgden: de veelbesproken gift van Coins for Care aan de DV (uiteindelijk goedgekeurd door de vergadering) en de eventuele commerciële waarde van de database die nu naar de Stichting Centraal Informatiepunt Goede Doelen is gegaan. Jacobs: "Independer, die voor de voortgang van de Geefwijzer afhankelijk is van de gegevens in deze database zal de stichting helpen op weg naar zelfstandig functioneren."

De Stichting Centraal Informatiepunt Goede Doelen (waar de Coins for Care gift naartoe gaat) werd kort gepresenteerd. Ook dat leidde tot kritische vragen: er wordt toch op meer plaatsen in de sector, ondermeer door Guidestar, aan dergelijke systemen gewerkt? De antwoorden konden een aantal leden niet bevredigen: "Ik voorzie dat Guidestar alle andere systemen voorbij gaat streven. Ondertussen ziet de donateur door de bomen het bos niet meer."

Het voorstel om de Coins for Care gift te geven aan de goede doelen waarvoor dit geld ooit geworven is, haalde het niet.

 


Lastig te volgen voor de leek

Voor de niet compleet ingewijde leden, was de vergadering lastig te volgen. "Waarom doen ze zo onaardig tegen Jacobs?" en "Waarom is die penningmeester zo agressief?"

Uiteindelijk werd door een meerderheid van de leden decharge aan het bestuur verleend en ten slotte de DV opgeheven. "Als er één ding duidelijk is, dan is het wel dat er geen eenheid meer is." Als vereffenaar werden (ex-)voorzitter Jacobs en (ex-)waarnemend penningmeester Van Meenen aangesteld. Jacobs, onder hoongelach: "Dat willen wij wel op ons nemen."

Elke discussie en stemming ging gepaard met veel rumoer, gemopper en soms ronduit ongemanierd gedrag.

 


Geharrewar voedt vooroordelen

Ton aan de Stegge (grote sponsor van de DV) sprak woorden waarin velen zich konden vinden: "Wat is het jammer dat zo'n mooi initiatief zo afloopt. Iedereen hier heeft de allerbeste bedoelingen. Als sponsor heb ik me niet met het beleid gemoeid, dat is een zaak van het bestuur. Ik weet dat er veel sponsors zijn die best een mooi project willen steunen. Maar dit soort dingen schrikt ze af. Dan ontstaat het vooroordeel dat die hele goede doelen wereld haat en nijd is. Maar ik ben er blij mee dat ik indirect heb kunnen meewerken aan de mooie resultaten van het werk van deze vereniging."

David Vriesendorp, ex-bestuurslid, distantieerde zich in een zorgvuldig slotwoord enigszins van het bestuur: "Het is erg jammer dat er geen moeite is gedaan voor een vorm van mediation."

 


Grote verwachtingen, grote ego's

Wie de ontluisterende afloop van de DV van een afstandje bekijkt (en dat probeerden de meeste aanwezigen), moet concluderen dat hier een prima idee is gesneefd in amateurisme. En dat de hevigheid van de tegenstellingen waarschijnlijk alles te maken heeft met té hoge verwachtingen. Ook het karakter van Jacobs heeft ongetwijfeld een rol gespeeld.

Een lid met consultancy-ervaring in de sector: "Veel van de controverse leidt terug naar de persoonlijkheid van Jacobs. Een visionair en creatief mens met daadkracht, maar veel te veel een Einzelganger. Je moet allereerst samenwerken om zo'n club te leiden en niet zo sterk op je eigen ego gericht zijn. Zo'n krachtig mens moet je combineren met een echte teamplayer en niet met de slappe bestuursleden die er geweest zijn."

De kritiek op de managementkwaliteiten van het bestuur werd door veel leden gedeeld: "Het is toch ongelofelijk dat Jacobs en Van Meenen nu ook nog als vereffenaar gaan optreden."

 


Iets geleerd?

Unaniem, allereerst bij Jacobs zelf, was de behoefte om de goede dingen niet te vergeten. "Er is veel goeds gebeurd de afgelopen jaren. Maar nu ben ik even op."

Complimenten voor Jacobs waren er in overvloed: "Ze heeft tijdens de hele shit van het afgelopen jaar toch dapper doorgewerkt en de zaak tot een goed einde gebracht."

Jacobs zelf was toe aan een demonstratief glas champagne met haar medestanders, de kritische leden waren tevreden dat ze in elk geval hun standpunten voor het voetlicht hadden gebracht. De niet deskundige leden waren onthutst: "Ik heb hoofdpijn van de negatieve energie."

Monique van 't Hek, ten afscheid: "Ik hoop dat je geleerd hebt dat je nooit meer een vereniging moet oprichten." Jacobs: "Wees daar maar niet bang voor."

 


Download hier het jaarverslag 2006 van de Donateursvereniging

gerelateerde items