Europese conferentie over innovatieve filantropie

6 april 2016, 18:00
De conferentie vindt plaats op 21 en 22 april in Amsterdam tegen de achtergrond van het Nederlandse EU-voorzitterschap.
De conferentie vindt plaats op 21 en 22 april in Amsterdam tegen de achtergrond van het Nederlandse EU-voorzitterschap.
Op 21 en 22 april wordt in Amsterdam een Europese conferentie gehouden over nieuwe (filantropische) financieringsvormen voor onderzoek en innovatie. De conferentie vindt plaats tegen de achtergrond van het EU-voorzitterschap van Nederland en wordt georganiseerd door de VU (Centrum voor Filantropische Studies) in samenwerking met de Europese Commissie, DG Onderzoek en Innovatie, en de ministeries van V & J, OCW en EZ.
 
Een belangrijk doel van de conferentie is het delen van kennis en ervaringen op het terrein van het stimuleren van onderzoek en innovatie in Europa door 'innovatieve filantropie', sociale investeringen en risico financiering. De conferentie moet een platform zijn waar ideeën voor nieuwe financiële instrumenten kunnen worden ontwikkeld. De toegevoegde waarde van samenwerking in het bevorderen van onderzoek en innovatie in Europa zullen tijdens de bijeenkomst worden onderzocht. Hierbij kan gedacht worden aan publiek/private samenwerking (bijv. de overheid/filantropische fondsen) en private/private samenwerking (bijv. het bedrijfsleven/het MKB, sociale ondernemingen/filantropische fondsen).
 
De resultaten en aanbevelingen van de EUFORI-studie (www.euforistudy.eu) vormen een belangrijk startpunt bij de verdere verkenning van financiële innovatieve investeringsmogelijkheden ter bevordering van onderzoek en innovatie in Europa. Deze studie omvat een vergelijkingsonderzoek tussen de lidstaten van de EU voor de mate waarin en voorwaarden waaronder private fondsen onderzoek en innovatie ondersteunen.
 
De conferentie richt zich specifiek op:
  • De rol van filantropie en sociale investeringen in het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen door middel van onderzoek en innovatie; de mogelijkheden van filantropische fondsen op het terrein van onderzoek en innovatie om hieraan een bijdrage te leveren.
  • Een verkenning van nieuwe investeringsmogelijkheden die kunnen bijdragen aan het ontwerp van een op maat gesneden financieel instrument, dat kan worden getest in 2017.
  • De belangrijkste doelgroepen van de conferentie zijn directeuren, beslissers en seniormedewerkers uit de filantropische sector (stichtingen, filantropische investeerders), onderzoeksinstellingen, overheden (nationaal en EU-niveau), de commerciële sector (bedrijven, banken, financiële intermediairs), academici en media.
 
Sprekers
De deelnemers van de conferentie worden verwelkomd door keynote spreker Robert Jan Smits, DG Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie. Sprekers zijn, onder anderen, Luc Tayart de Borns van de Koning Boudewijn Stichting (België), hoogleraar Filantropische Studies Theo Schuyt van de Vrije Universiteit, Directeur-Generaal Hans Schutte van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen en Hoofd Innovatie Advies van de Europese Investeringsbank Mw. Shiva Dustar.
 
De Dikke Blauwe is op beide conferentiedagen aanwezig om verslag te doen van de discussies en bevindingen.
gerelateerde items