Dubbelslag De Zonnebloem bij Transparant Prijs

9 oktober 2008, 08:59
DEN HAAG (9 oktober) - Dubbelgelukkig was Marijke van Eck (foto) gisteren tijdens de lustrumeditie van de Transparant Prijs voor het beste jaarverslag in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Niet alleen ontving de directeur van De Zonnebloem de prijs in de categorie grote fondsen, maar ook ontving ze uit handen van debuterend juryvoorzitter Alexander Rinnooy Kan de overall-prijs. Prijswinnaars in de overige categorieën waren Stichting Projecten Zuid-Afrika (klein), Stichting 3xM (middelgroot) en Stichting Sluyterman van Loo (vermogensfondsen).


Dat de aangekondigde Wouter Bos na het welkom van de kersverse PWC-bestuursvoorzitter Robert Swaak geen inleidend woordje kwam spreken, mocht geen verbazing wekken. De minister van Financiën heeft op zijn departement op dit moment wel dringender zaken aan zijn hoofd en had daarom zijn thesaurier-generaal Laura van Geest gestuurd voor een geestig, maar overigens onthutsend vlak verhaal waaruit maar weer eens bleek dat de speechschrijvers op het ministerie vele kansen voor open doel hadden gemist. Het zij ze vergeven in dit hectische tijdsgewricht, waaraan ook Alexander Rinnooy Kan - die juryvoorzitter Morris Tabaksblat na vier edities opvolgde (‘a hard act to follow') - nadrukkelijk refereerde. Hij wees erop dat we deze tijd overspoeld worden met de

berichtgeving over de gevolgen van de kredietcrisis. "Maatschappelijk krediet, vertrouwen en

transparantie hebben nauw verband met elkaar. Het zal ook duidelijk zijn dat een goed doel er niet is met alleen een transparant jaarverslag, het gaat erom dat het gedrag en de houding van de goede doelensector elke dag opnieuw vertrouwen moet wekken. Het krediet dat je hebt en je

maatschappelijke legitimatie om geld te vragen van de maatschappij moet iedere keer opnieuw

waargemaakt worden."

 


Noblesse oblige

Hoewel de Transparant Prijs 2008 een recordaantal inschrijvingen (177) mocht noteren, moedigde Rinnooy Kan de sector nadrukkelijk aan om volgend jaar massaal mee te doen: "Maar 44% van de CBF-Keurmerkhouders doet nu mee, maar eigenlijk zou dat 100% moeten zijn. Noblesse oblige."

Er was tevredenheid bij de jury over de opnieuw significant toegenomen kwaliteit van de inzendingen, maar Rinnooy Kan ook ook wel een aantal duidelijke verbeterpunten. Zorgelijk is dat veel goede doelenorganisaties er maar niet in slagen om hun jaarverslag binnen zes maanden af te leveren. En ook de leesbaarheid van de verslagen komt nog wel eens in het gedrang: het kortste besloeg 3 pagina's, terwijl het dikste maar liefst 457 pagina's telde...

 


Vermogensfondsen

Positief is de verdubbeling van het aantal inzendingen van vermogensfondsen, al laat de gemiddelde kwaliteit nog wel veel te wensen over. Winnaar Koeno Sluterman van Loo - al eerder genomineerd en nu beloond - had er desgevraagd een goede verklaring voor: "Fondswervende organisaties zijn van oudsher gewend om publiekelijk verantwoording af te leggen, maar voor private fondsengevers is dat relatief nieuw. Ik hoop en verwacht dat het niveau de komende jaren beslist zal toenemen."

 


Overheadkosten

Verder was de jury positief verrast door het grote aantal goede doelen dat de nieuwe verslaggevingsrichtlijn voor fondsenwervende instellingen reeds voor de verslaggeving 2007 vrijwillig had toegepast. Deze nieuwe richtlijn is pas verplicht vanaf volgend jaar. Een belangrijk onderdeel van de nieuwe richtlijn is het inzichtelijk maken van de kosten voor beheer en administratie. En die inzichtelijkheid is beslist noodzakelijk omdat in veel gevallen de methode van toerekening in nevelen gehuld is en de overheadpercentages tussen goede doelenorganisaties enorm uiteenloopt. En die verschillen zijn lang niet altijd op grond van de doelstelling en organisatie te verklaren.

Zonnebloem-directeur Marijke van Eck droeg de Transparant Prijs 2008 op aan de meer dan 40.000 vrijwilligers van haar organisatie: "Het zijn ook deze vrijwilligers die mede het beleid bepalen en kritisch volgen. Samen doen we het eigenlijk allemaal maar om één ding: die glimlach op het gezicht van de ander."

 


De winnaars van de Transparant Prijs 2008 zijn:

*Stichting Sluyterman van Loo in de categorie vermogensfondsen;

*Stichting Projecten Zuid-Afrika in de categorie klein;

*Stichting 3xM in de categorie middelgroot; en

*De Zonnebloem in de categorie groot; tevens winnaar van de overall prijs.

Alle winnaars ontvingen een geldbedrag van 10.000 euro en een beeldje. Het Muziekinstrumentenfonds ontving een eervolle vermelding voor de superieure kwaliteit van de communicatiewaarde van het jaarverslag.

 


Meer informatieop www.transparantprijs.nl

gerelateerde items