Dubbele nominaties Child@Venture en Warchild

22 september 2010, 08:59

AMSTELVEEN - Goede doelen Child@Venture en meervoudig winnaar Warchild zijn beide in twee categorieën genomineerd voor de Transparant Prijs die op 13 oktober wordt bekendgemaakt. Naast de bekendmaking van de resultaten van een impactonderzoek onder goede doelen houdt Saskia Stuiveling (foto), president van de Algemene Rekenkamer,een inleiding over impact van bestedingen, gevolgd door een debat over dit onderwerp.

Woensdag 13oktober maakt juryvoorzitter enSER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan in Den Haag de winnaars in de verschillende categorieën van de Transparant Prijs bekend. Om een impuls te geven aan het inzichtelijk maken van impact van goede doelen is het thema van deze zevende editie ‘impact van goed doen'.

Maatschappelijk debat

Volgens PwC en Stichting Civil Society zijn goede doelen inmiddels transparant over wat ze doen, maar minder over het bereikte effect. Het thema ‘impact van goed doen' sluit volgens de organisatoren aan op de actualiteit van o.a. de rampen in Haïti en Pakistan en het maatschappelijk debat over de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking. In de bekendmaking van de genomineerden wordt niet gerept over de kritiek die vorig jaar werd geuit op de Transparant Prijs. De deelnemende Start Foundation was bij monde van haar directeur Jos Verhoeven zeer kritisch over de wegingsfactoren waarin volgens hem te weinig aandacht werd besteed aan het rendement op maatschappelijke investeringen. Dinsdag werden de resultaten van een verkennende studie naar het instellen van een "Impact Prijs" door het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy bekendgemaakt.

Onderzoek en debat

Naast de bekendmaking van de resultaten van een impactonderzoek onder goede doelen houdt Saskia Stuiveling, president vande Algemene Rekenkamer, een inleiding over impact van bestedingen, gevolgd door een debat. Deelnemers zijn behalve Stuiveling: Sandra Lutchman (voorzitter Amnesty Nederland en lid Raad van Toezicht Oxfam Novib), Boudewijn Poelmann (directeur Nationale Postcode Loterij/ Novamedia en jurylid van De Transparant Prijs) en Robert Swaak (bestuursvoorzitter PwC).

Record-inschrijving

De Transparant Prijs wordt uitgereikt aan een Nederlandse fondsenwervende organisatie die het meest inzichtelijke en onderscheidende jaarverslag presenteert. In totaal hebben 219 instellingen dit jaar een jaarverslag ingezonden, een record. De genomineerden zijn:

  • Categorie Kleine instellingen (< 0,5 miljoen euro inkomsten):
    Child at Venture, Projecten Zuid Afrika en Weeshuis Sri Lanka
  • Categorie Grote instellingen (> 0,5 miljoen euro inkomsten):
    Cordaid, Natuurmonumenten en War Child
  • Meest innovatieve jaarverslag (nieuw):
    Child at Venture, Net4Kids, War Child

Top-100 grootste fondsenwervende instellingen

Nieuw dit jaar is De Transparant Prijs top-100: de jaarverslagen van de grootste 100 fondsenwervende instellingen worden - ook als zij zich niet hebben aangemeld voor De Transparant Prijs - ieder jaar beoordeeld en meegenomen in de trendanalyse. Deze 100 organisaties maken totaal circa 80% uit van het totaal bij het CBF aan geregistreerde inkomsten van ruim 950 instellingen.

Geen vermogensfondsen

Vermogensfondsen nemen dit jaar niet deel aan de Transparantprijs voor het beste jaarverslag. In overleg met deTransparant Prijs heeft de FIN - de koepel van vermogensfondsen - besloten zich nader te bezinnen op de criteria voor deelname van vermogensfondsen. De time out volgde op stevige kritiek die juryvoorzitter Rinnooy Kan vorig jaar uitte op het beperkte aantal inschrijvingen voor deze categorie. Het is op dit moment nog niet duidelijk of en wanneer de vermogensfondsen weer zullen deelnemen.

 

 

gerelateerde items