Toon alles (1)

Drie benoemingen Raad van Toezicht KNCV Tuberculosefonds

2 juni 2015, 04:00
Drie benoemingen Raad van Toezicht KNCV Tuberculosefonds
Drie benoemingen Raad van Toezicht KNCV Tuberculosefonds
De Algemene Ledenvergadering van KNCV Tuberculosefonds heeft mevrouw mr. M.C.B. (Mirella) Visser, mevrouw mr. M.C. (Maria) van der Sluijs – Plantz en de heer prof. dr. J.H. (Jan Hendrik) Richardus (foto) benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Tevens is de heer M. (Maurits) Verhagen herbenoemd na het verstrijken van zijn eerste benoemingstermijn (2011 -2015).

De overige leden van de Raad van Toezicht zijn mevrouw D. (Dina) Boonstra (voorzitter) en de heren dr. M. (Maurits) Verhagen, drs. D.S. Dotinga (Dirk) en mr. A.A.H.M. (Ton) van Dijk.

Raad van Toezicht KNCV Tuberculosefonds
De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit zeven natuurlijke personen en heeft als taak toezicht te houden, zowel voor- als achteraf, op het gevoerde bestuur en de algemene gang van zaken binnen KNCV Tuberculosefonds. Leden van de Raad van Toezicht werken onafhankelijk en onbezoldigd. De Raad van Toezicht moet onder meer goedkeuring verlenen aan het financiële beleid, de jaarplannen en de strategische koers van de organisatie. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een adviserende rol in het te volgen beleid en de strategie van KNCV Tuberculosefonds.
gerelateerde items