Doorstart Vakblad / Vakdag laat nog veel vragen onbeantwoord

21 november 2017, 15:30
Gisteren werd bekendgemaakt dat de activiteiten Vakblad en Vakdag van het gefailleerde Fundsetcetera een doorstart krijgen onder de naam Fondsenwerving.nl b.v., opgericht door de founders van softwareplatform Procurios, Jos Jelier en Bert Slagter. De nieuwe eigenaren zeggen in een persbericht alleen de middelen beschikbaar te stellen om de nieuwe activiteiten voort te laten zetten. Dat zal gebeuren door een team onder leiding van de voormalige eigenaar en uitgever, Jaap en Chris Zeekant. Het persbericht laat echter nog veel vragen over de openstaande verplichtingen van het failliete Fundsetcetera open. Jelier, Slagter, noch Chris Zeekant, waren tot op heden beschikbaar voor commentaar.
 
Volgens het gisteren verzonden persbericht zullen de plannen voor Vakblad en Vakdag in de komende weken bekend worden gemaakt door Fondsenwerving.nl. Procurios-founder Jos Jelier (foto) over de reden voor de doorstart en overname in het persbericht: ‘Wij dragen de fondsenwerving binnen Nederland een warm hart toe. Daarnaast zijn we sterk van mening dat elk professioneel vakgebied een onafhankelijk kanaal nodig heeft waarbinnen kennis kan worden gedeeld, vragen kunnen worden gesteld en beantwoord en waarbinnen wordt geïnspireerd en geïnnoveerd.’

Onafhankelijkheid

Bert Slagter (foto), tevens founder van Procurios en oprichter van Fondsenwerving.nl bv, laat optekenen dat zowel het Vakblad als de Vakdag ‘volstrekt onafhankelijk’ blijven op basis van onder andere het redactiestatuut: ‘Daar maken Jos en ik ons sterk voor. We stellen daarom alleen de middelen beschikbaar om die activiteiten te continueren. Het redactieteam en de vakdagorganisatie blijven de inhoud bepalen.’ 

Onbeantwoorde vragen

Over de de content(productie) meldt het persbericht: ‘Het redactieteam en de huidige uitgever Chris Zeekant werken hard aan de nummers 7 en 8 van het Vakblad. Abonnees zullen gewoon die nummers ontvangen waar ze volgens hun abonnement recht op hebben.’
Dit betekent dat Fondsenwerving.nl bv de verplichtingen ten aanzien van de abonnees van het gedrukte Vakblad voor de nog lopende abonnementsperiode zegt te zullen overnemen. In het persbericht wordt echter niets gezegd over de verplichtingen ten aanzien van adverteerders, sponsors en standhouders van de te elfder ure afgelaste Vakdag.

Curator Li

De vraag of de oprichters van Fondsenwerving.nl bv hun hoedanigheid als standhouder/sponsor van de Vakdag en dus schuldeiser een rol hebben laten spelen bij deze doorstartconstructie, blijft daarmee (nog) onbeantwoord. Evenals de afspraken ten aanzien van andere financiële verplichtingen. De curator in deze zaak, mr. S.K. Li, houdt het, door De Dikke Blauwe gevraagd naar de status van gedupeerden, bij een strikt juridische reactie. Li: ‘Alle crediteuren kunnen hun vordering ex art. 110 Fw indienen bij de curator, en worden door de curator daarover rechtstreeks geïnformeerd.’

Zonder hoofdredacteur

Ook over het team dat Vakblad zal voortzetten zegt Jelier in het persbericht: ‘Samen met de steun en het enthousiasme van bijna het gehele team van professionals en vrijwilligers, inclusief oprichter Jaap Zeekant, verheugen wij ons enorm op de voortzetting van het Vakblad Fondsenwerving en de Nationale Vakdag Fondsenwerving.’
Wie echter in ‘bijna het gehele team’ ontbreekt, is in elk geval de pas deze zomer aangestelde nieuwe hoofdredacteur dr. Renée Steenbergen. Zij laat desgevraagd weten haar activiteiten voor Vakblad al voor het faillissement te hebben gestaakt en zal over haar journalistieke toekomst in de filantropiesector binnenkort mededelingen doen.
 
►Over een mogelijk latere reactie van de nieuwe eigenaren en/of uitgever van Vakblad en Vakdag, zullen wij u op de hoogte houden.
gerelateerde items