Doorbraak: zorgverzekeraars investeren mee met Nierstichting

8 juni 2016, 15:06
Drie grote Nederlandse zorgverzekeraars, Zilveren Kruis, Menzis en CZ gaan participeren in het initiatief van de Nierstichting om een draagbare kunstnier te ontwikkelen. Gezamenlijk dragen de zorgverzekeraars, behalve kennis en expertise, €6,8 miljoen bij. ‘Een mijlpaal voor nierpatiënten. Deze unieke samenwerking creëert de mogelijkheid om de beschikbaarheid en het gebruik van het apparaat in het Nederlandse zorgsysteem reeds nu voor te bereiden’, aldus Nierstichting-directeur Tom Oostrom.

De draagbare kunstnier moet een betere kwaliteit van leven voor dialyse-patiënten mogelijk maken. Bovendien tegen lagere kosten, hetgeen de participatie van de zorgverzekeraars ook zeker zal hebben bevorderd, want dit innovatieve kleine hemodialyse-apparaat - dat past op een nachtkastje - biedt veel keuzevrijheid. Hierdoor zijn patiënten die moeten dialyseren niet meer gebonden zijn aan het ziekenhuis.
 
‘Markt pakte het onvoldoende op’
‘De unieke samenwerking met Zilveren Kruis, Menzis en CZ  is erg belangrijk voor de realisatie van de draagbare kunstnier. Het laat zien dat zij het belang van deze innovatie op het gebied van dialyse onderschrijven. Deze unieke samenwerking creëert de mogelijkheid om de beschikbaarheid en het gebruik van het apparaat in het Nederlandse zorgsysteem reeds nu voor te bereiden’, meldt een enthousiaste Tom Oostrom. ‘Het perspectief voor dialysepatiënten is al tientallen jaren niet wezenlijk veranderd en de markt pakt het onvoldoende op. Dát is waarom de Nierstichting het initiatief heeft genomen tot de ontwikkeling van een draagbaar hemodialyse apparaat, dat thuis en op locatie kan worden gebruikt. Door het grote tekort aan orgaandonoren zijn veel nierpatiënten aangewezen op dialyse. Dat is een zware behandeling met ingrijpende gevolgen voor het leven van nierpatiënten en hun omgeving.’

Stimuleren regie patiënten
De zorgverzekeraars zijn volgens de Nierstichting enthousiast om samen met haar hard te werken om deze innovatie zo snel mogelijk voor de patiënten beschikbaar te krijgen. In een statement van de drie zorgverzekeraars wordt gesteld: ‘Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat de kwaliteit van leven aanzienlijk verbetert. Patiënten hebben meer regie op hun leven en hun behandeling. Het maakt dialyseren thuis en onderweg veel toegankelijker. Bovendien zorgt een toename van patiënten die thuis dialyseren voor een daling van de behandelkosten in vergelijking met dialyse in een kliniek. Naast onze financiële steun, zetten wij onze expertise in om de komende jaren samen te werken aan een zo snel mogelijke implementatie in Nederland.’
 
Eind 2017 prototype
Met de investering van €6,8 miljoen euro kan de Nierstichting een belangrijke stap voorwaarts zetten in de doorontwikkeling van de draagbare kunstnier en het realiseren van meer vrijheid voor nierpatiënten die afhankelijk zijn van dialyse. Een prototype van de draagbare kunstnier wordt naar verwachting eind 2017 door een eerste kleine groep patiënten in een klinische setting getest.

►Bron: Nierstichting
 
 
gerelateerde items