Donorregistratiesysteem: ‘Doorgaan op de huidige weg is geldverspilling’

28 oktober 2014, 15:56
Donorregistratiesysteem: ‘Doorgaan op de huidige weg is geldverspilling’
Donorregistratiesysteem: ‘Doorgaan op de huidige weg is geldverspilling’
De grens van het huidige donorregistratiesysteem is bereikt. Er is ingezet op publiekscampagnes om tot een zo hoog mogelijke registratiegraad te komen, maar sinds 2008 is het aantal registraties slechts gestegen van 5,4 naar 5,8 miljoen volwassen Nederlanders. In een brief aan de Tweede Kamer vragen de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), de Nierstichting, de Hartstichting, het Longfonds en de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) dan ook met klem om minister Schippers van VWS op te roepen de huidige werkwijze te toetsen op haar effectiviteit.

‘Doorgaan op de huidige weg is geldverspilling en brengt onnodig levens van mensen in gevaar door gebrek aan donororganen’, melden de organisaties. ‘De wachtlijst voor donororganen moet korter. Om het aanbod van postmortale organen te laten toenemen is een zorgvuldig sluitend Actief Donor Registratiesysteem (ADR) noodzakelijk. De enige niet ingevoerde maatregel uit het Masterplan Orgaandonatie, terwijl het ADR levens kan redden.’

Onlangs werd voor het vijfde achtereenvolgende jaar de Donorweek gehouden. ‘Het werkelijke probleem -het grote tekort van orgaandonoren- wordt hiermee niet opgelost. Het aantal donorregistraties om meer postmortale transplantaties te kunnen realiseren is structureel te laag en stijgt niet verder, getuigt ook het afnemend effect van de Donorweek.’

Toestemmingssysteem
In 2008 is het Masterplan Orgaandonatie ingevoerd om te komen tot een structurele verhoging van het aantal donorregistraties en postmortale transplantaties per jaar (800 in 2013, een stijging van 50 procent met als ondergrens 25 procent verhoging ten opzichte van de periode 2005-2007. Het Masterplan Orgaandonatie had twee aandachtsgebieden om de toename van het aantal postmortale donoren te realiseren. Het eerste aandachtsgebied was de verbetering van procedures in het ziekenhuis. Dit is succesvol ingevoerd. Voor het continueren van het effect moeten de getroffen maatregelen blijvend worden ingevoerd. Het tweede aandachtsgebied was een wijziging van het toestemmingssysteem voor donorregistratie. Dit is achterwege gebleven.

Grens bereikt
De organisaties vinden dat de grens van het huidige donorregistratiesysteem nu is bereikt. Om het aanbod van postmortale organen te laten toenemen is een zorgvuldig sluitend Actief Donor Registratiesysteem (ADR) noodzakelijk. De enige niet ingevoerde maatregel uit het Masterplan Orgaandonatie, terwijl het ADR levens kan redden.
gerelateerde items