Donateursvertrouwen zakt weer fors in

14 juli 2010, 06:59
AMSTELVEEN (14 juli) - De opleving in het donateursvertrouwen van het vorige kwartaal blijkt van korte duur. De daling is volledig toe te schrijven aan een verslechtering van het geefklimaat: hoe Nederlanders denken over het geefgedrag van de Nederlandse bevolking in de afgelopen 12 maanden en de komende 12 maanden. Dit blijkt uit de juni-peiling van het Nederlandse Donateurspanel.

Verkiezingsuitslag beïnvloedt donateursvertrouwen
De verkiezingsuitslag heeft een behoorlijke verschuiving in het donateursvertrouwen teweeggebracht. De 22e meting van het donateurspanel werd in de week na de landelijke Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Hierbij werd opnieuw ook naar het stemgedrag gevraagd. Al eerder werd dit gedaan, vlak na de gemeenteraadsverkiezingen. Uit een vergelijking blijkt dat vooral bij D66-stemmers het donateursvertrouwen sterk gestegen is. Linkse kiezers (SP, GroenLinks, PvdA) zijn behoorlijk pessimistischer geworden. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de groei van de PVV en de grote kans op een rechts kabinet. PVV-ers hebben nog altijd het laagste donateursvertrouwen, dit was ook al zo bij de gemeenteraadsverkiezingen.

3 FM Serious Request bekendste goede doelenevenement
Evenementen van (of voor) het goede doel zijn een actueel thema bij goede doelen. Het aantal evenementen neemt dan ook toe. 3 FM Serious Request werd het meest herkend uit een lijst van evenementen voor goede doelen die respondenten werd voorgelegd. Gevolgd door Alpe d'HuZes, de Roparun en Friends for War Child. Bij het sponsoren van een persoon die actie voert voor een goed doel zijn vooral het doel waar men voor werft van belang en hoe dicht die persoon bij je staat. Dat werving vooral gaat om het stellen van de geefvraag blijkt maar weer eens; een derde van de mensen zegt geregeld in te gaan op sponsorverzoeken en bijna de helft doet dit soms.

Samenwerking tussen goede doelen en bedrijven
Hoewel maatschappelijk verantwoord ondernemen al langer een punt van aandacht is voor bedrijven en goede doelen, worden samenwerkingsverbanden met goede doelen in toenemende mate actief ingezet in marketing(campagnes). Onder de respondenten van het Nederlands Donateurspanel deden vooral Unicef & Pampers en de Nierstichting & Spa het goed, zij werden het meest herkend. Dat het niet altijd helder is voor de consument wie met wie samenwerkt, blijkt echter ook uit de cijfers. Bijna een derde van de mensen koppelt onterecht Crystal Clear aan het World Food Program, Libresse aan het Liliane Fonds en Spa aan het WNF.

Minder actief voor goede doelen dan 5 jaar geleden
Eén van de geluiden uit de goede doelensector is dat mensen niet snel meer geven aan goede doelen en zeker niet via een machtiging. Ook vrijwilligers lijken steeds moeilijker om te werven. Uit enkele voorgelegde stellingen aan het Nederlands publiek blijkt inderdaad dat mensen het gevoel hebben nu aan minder goede doelen te geven en minder vaak via een vaste machtiging dan 5 jaar geleden. Ook vindt men zichzelf minder actief voor het goede doel dan 5 jaar geleden.

Het Nederlandse Donateurspanel dat onder andere de index voor het donateursvertrouwen meet is een initiatief van WWAV, WDM Nederland en NetQuestionnaires. Het Nederlandse Donateurspanel meet elk kwartaal de index voor het donateursvertrouwen in goede doelen. De index voor het donateursvertrouwen geeft aan in hoeverre het beter of slechter gaat met het vertrouwen in goede doelen. De index wordt samengesteld op basis van drie factoren; het geefklimaat, de geefbereidheid en de ontwikkeling van het imago van goede doelen.
De conclusies van deze 22e meting zijn gebaseerd op de online reacties van 1311 respondenten uit een representatieve steekproef van 60.000 personen die door Het Nederlandse Donateurspanel zijn benaderd. Socioloog René Bekkers, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam is betrokken bij vraagstelling binnen dit periodieke onderzoek. De index voor donateursvertrouwen werd in december 2005 geïntroduceerd en wordt vastgesteld met een methodiek die is afgeleid van de maandelijkse index voor het consumentenvertrouwen door het CBS.

De rapportage van deze online meting kan opgevraagd worden via www.wwav.nl en www.WDM.nl.

gerelateerde items