Donateursvertrouwen zakt nog verder weg

16 april 2013, 10:57
Donateursvertrouwen zakt nog verder weg
Donateursvertrouwen zakt nog verder weg
Het donateursvertrouwen van maart 2013 komt uit op -42. Dit is een grote daling ten opzichte van de vorige meting in december 2012 (toen -36). In heel 2012 is het donateursvertrouwen niet zo negatief geweest (metingen 2012 kwamen tussen de -34 en -38 uit).

WWAV voert verder elk kwartaal een meting uit onder het Nederlandse publiek: Het Nederlandse Donateurspanel (NDP). Het Nederlandse Donateurspanel is een periodieke monitor die het donateursvertrouwen in Nederland in beeld brengt. De index van het donateursvertrouwen wordt tweemaandelijks bepaald. Deze index geeft aan hoe het staat met het vertrouwen in goede doelen en onderzoekt de invloed van verschillende factoren daarop. 
De index van het donateursvertrouwen wordt bepaald op basis van vijf vragen over het geefklimaat, over de geefbereidheid en over het imago van goede doelen. De methodiek van Het Nederlandse Donateurspanel is afgeleid van de maandelijkse meting van het consumentenvertrouwen door het CBS.

Minder gegeven
De daling van het donateursvertrouwen in maart wordt volgens de onderzoekers voornamelijk veroorzaakt doordat mensen zelf in de afgelopen 12 maanden minder aan goede doelen hebben gegeven dan het jaar ervoor, en ook denkt dat de Nederlandse bevolking minder is gaan geven.

Imago verbeterd
Het imago van goede doelen is verbeterd. In deze meting wordt aangegeven dat men positiever is gaan denken over goede doelen ten opzichte van de meting in december 2012.
gerelateerde items