Donateursvertrouwen op absoluut dieptepunt

20 oktober 2010, 06:59
  • Lokale doelen lijden minder dan nationale
  • Kerken zakken helemaal weg
  • Factor ‘imago' grootste boosdoener
  • Sechts 1 op 4 gaf aan Pakistan

AMSTELVEEN (20 oktober) - Het donateursvertrouwen heeft het laagste punt bereikt in vijf jaar. Dit blijkt uit de kwartaalrapportage van het Nederlandse Donateurspanel. Het is opvallend omdat het consumentenvertrouwen, hoewel ook erg laag, al maanden min of meer stabiel is en zelfs een stijgende trend laat zien.

Volgens de onderzoekers van het NDP is de belangrijkste oorzaak ditmaal de lage waardering die donateurs toekennen aan goede doelen voor hun imago, één van de drie criteria waarmee het donateursvertrouwen wordt bepaald. Donateurs geven ook aan te verwachten dat zij zelf, maar ook anderen, minder zullen geven de komende maanden. Een opmerkelijk negatieve voorspelling. Het vertrouwen daalt bij landelijke goede doelen veel sterker (-14%) dan bij kleine lokale initiatieven (-4%).

Kerken lijden

De kerken, traditioneel behorend tot de grootste fondsenwervers in ons land, lijden het meest aan gebrek aan vertrouwen. Van alle instanties is met 38% het vertrouwen in de kerk op dit moment het meest zoek. Bedrijven, overheden en media  zijn ondanks de financiële crisis daarentegen nauwelijks gedaald. "De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat instanties, zoals kerken en goede doelen, waar de verwachtingen ten aanzien van het vertrouwen nu eenmaal hoog liggen, in deze tijd extra hard worden afgerekend op hun presteren", aldus de NDP-onderzoekers.

Ontwikkeling geefgedrag

Een andere conclusie is dat de machtiging uit de gratie is. Desgevraagd geeft slechts 2% van de donateurs aan de komende zes maanden een nieuwe machtiging te zullen afgeven aan een goed doel. Negentig procent zegt dat voorlopig niet te zullen doen. Van de ondervraagden heeft de helft al een of meer machtigingen afgegeven, terwijl slechts een kwart een voorkeur voor deze vorm van betalen uitspreekt. Een derde van de donateurs zegt maandelijks een vast bedrag te geven. Slechts 10% van de mensen geeft helemaal niet aan goed doelen.

Online ontwikkelt zich verder

Het online contact onderhouden tussen donateurs en goede doelen ontwikkelt zich verder. Bijna de helft geeft aan bij voorkeur langs die weg informatie te willen ontvangen. Vrijwel iedereen maakt gebruik van internetbankieren en een kwart zegt online te willen doneren.

Ruim tweederde van de mensen is bereid zijn gebruikte goederen in te leveren ten bate van het goede doel. Een opvallende uitkomst, omdat in tegenstelling tot andere landen, vrijwel geen landelijk goed doel in Nederland deze service grootschalig biedt.

De helft van de donateurs zegt vooral te geven op het gebied van gezondheid. Een vijfde geeft vooral aan natuur en milieu en een zesde aan internationale hulp.

Pakistan

Er is door slechts een kwart van de mensen gegeven voor Pakistan. Dat is de helft minder dan voor Haïti. Eén op de twee donaties is gegaan naar Giro 555, de landelijke actie. De mensen die aan Pakistan hebben gegeven, al of niet via Giro 555, geven hun vertrouwen in een goede besteding een rapportcijfer van rond de 6. De mensen die niet hebben gegeven aan Pakistan geven een dikke onvoldoende. De belangrijkste argumenten om niet te geven zijn het onvoldoende vertrouwen in een goede besteding en de welbekende ‘strijkstok'. Dat het geld dat aan Giro 555 wordt gedoneerd, niet naar de Pakistaanse overheid gaat, maar wordt besteed via lokale particuliere organisaties met wie de SHO al jaren samenwerkt, was bij iets meer dan de helft bekend.

Achtergrond NDP

Het Nederlandse Donateurspanel dat onder andere de index voor het donateursvertrouwen meet is een initiatief van WWAV, WDM Nederland en NetQuestionnaires. Het Nederlandse Donateurspanel meet elk kwartaal de index voor het donateursvertrouwen in goede doelen. De index voor het donateursvertrouwen geeft aan in hoeverre het beter of slechter gaat met het vertrouwen in goede doelen. De index wordt samengesteld op basis van drie factoren; het geefklimaat, de geefbereidheid en de ontwikkeling van het imago van goede doelen. De conclusies van deze 23e meting zijn gebaseerd op de online reacties van 1943 respondenten uit een representatieve steekproef van 65.000 personen die door Het Nederlandse Donateurspanel zijn benaderd. Socioloog René Bekkers, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam is betrokken bij vraagstelling binnen dit periodieke onderzoek. De index voor donateursvertrouwen werd in december 2005 geïntroduceerd en wordt vastgesteld met een methodiek die is afgeleid van de maandelijkse index voor het consumentenvertrouwen door het CBS.

De rapportage vandeze online meting kan opgevraagd worden via www.wwav.nl en www.WDM.nl.

 

gerelateerde items