Toon alles (2)

Donateurspanel: geefklimaat verbeterd

1 februari 2006, 08:59

De index voor het donateursvertrouwen, het nieuwe tweemaandelijkse onderzoek naar het publieksvertrouwen in goede doelen, is in januari met 5 punten gestegen ten opzichte van de resultaten van november (van -26 naar -21). Onderzoeksleider Jan van Berkel (WWAV): “Deze positieve ontwikkeling wordt vooral verklaard door verbetering in het geefklimaat, niet door de geefbereidheid.”

Het Nederlandse Donateurspanel is opgericht als instrument voor regelmatige peilingen naar het publieksvertrouwen in goede doelen en de ontwikkeling van het geefklimaat. Het online panel is een initiatief van de bureaus WWAV, WegenerDM en NetQuestionnaires. In december introduceerden de initiatiefnemers de nieuwe index voor het donateursvertrouwen. Dit kengetal wordt vastgesteld met een methodiek die is afgeleid van de maandelijkse index voor het consumentenvertrouwen door het CBS en biedt de mogelijkheid de ontwikkeling van beide indexen te vergelijken.


Voor november 2005 lag het kengetal voor het donateursvertrouwen met -26 duidelijk onder dat van het consumentenvertrouwen (-19). In vergelijking met deze eerste meting vertoont het donateursvertrouwen in januari 2006 een lichte stijging, van -26 naar -21. Consumenten tonen zich vooral positiever over het geefklimaat. Zo is het percentage respondenten dat denkt dat Nederlanders meer zijn gaan geven in de afgelopen 12 maanden gestegen van 22 naar 28 procent, terwijl het percentage dat denkt dat er juist minder gegeven wordt, gedaald is van 53 naar 44 procent. Ook is men minder negatief gaan denken over goede doelen in het algemeen. In november zei nog 39 procent negatiever te zijn gaan denken, in januari was dat 30 procent. 

Geen verbetering communicatie
Het percentage mensen dat instemt met de stelling ‘Goede doelen besteden het geld dat ze krijgen goed’ is gestegen, van 17 procent in november naar 31 procent in januari. Daarnaast zijn er geen noemenswaardige verschillen tussen de uitkomst in november of in januari over de uitspraak ‘Goede doelen laten duidelijk weten waar ze het geld aan besteden’. Het toegenomen vertrouwen in goede bestedingen is volgens Van Berkel dus niet te herleiden tot grotere tevredenheid over de communicatie.
Jan van Berkel: “De performance van goede doelen op het punt van communicatie stabiliseert dus waar het  algemene vertrouwen is toegenomen . Dat leidt tot de conclusie dat goede doelen klaarblijkelijk meer krediet krijgen van het publiek.” 

Relatie tussen indexen
De verbetering van het donateursvertrouwen komt overeen met een verbetering van het consumentenvertrouwen in de economie, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in december en januari constateerde. Dat lijkt een eerste aanwijzing voor een mogelijke relatie tussen beide indexen. Onderzoeksleider Jan Van Berkel  (WWAV): “Over die relatie durf ik nu echt nog niet te veel te zeggen. Het is wel opvallend dat ze parallel lopen, maar we moeten op langere termijn zien of dat ook zo blijft. Een mogelijke verklaring voor een relatie is dat we hier spreken van een individuele beleving van een macro-ontwikkeling.”

De rapportage kunt u opvragen bij: www.wwav.nl

gerelateerde items