Toon alles (1)
Kirsten Karmiggelt

Donateurspanel: Nalaten aan goed doel? Dat is privé!

7 juni 2016, 16:00
Donateurspanel: Nalaten aan goed doel? Dat is privé!
Donateurspanel: Nalaten aan goed doel? Dat is privé!
Goede doelen die een nalatenschapscampagne starten, doen er goed aan nog eens goed te kijken hoe ze potentiële donateurs benaderen. De meeste mensen willen liever niet over hun nalatenschap benaderd willen worden. Wel vindt meer dan de helft het nalaten aan een goed doel ‘een sympathiek gedachte’, al laat de meerderheid liever geld na aan familie. Dit concludeert het Nederlandse Donateurs Panel, zij het met enige slagen om de arm, uit de eerste kwartaalmeting van van dit jaar.
 
De uitkomsten van het onderzoek geven volgens de onderzoekers wellicht een iets vertekend beeld, omdat meer dan een derde van de respondenten helemaal (nog) geen testament heeft. De leeftijd van de ondervraagden varieert nogal en het percentage dat een testament heeft dus ook. Onder de 24 jaar heeft bijna niemand een testament, tussen 24 en 34 jaar zijn dit er al iets meer en vanaf 35 jaar stijgt het percentage met een testament snel. In totaal heeft vijf procent een of meerdere goede doelen opgenomen in het testament.
 
Familie en geen vertrouwen reden om niet na te laten
De meeste mensen hebben dus geen goed doel opgenomen in hun testament. Daarvoor is de belangrijkste redenen familie. Bij ‘andere redenen’ wordt ‘een gebrek aan vertrouwen’ het meest genoemd, met als concreet voorbeeld ‘te veel geld gaat naar de kosten die het goede doel zelf maakt’. Ongeveer vier procent wil de vraag over nalaten aan goede doelen niet beantwoorden.
 
Bedanken
Ruim de helft van de respondenten vindt het opnemen van een goed doel in het testament een manier om ‘dank je wel’ te zeggen tegen het goede doel. Een klein deel is het daar niet mee eens en 32 procent is neutraal of heeft geen mening. Dit percentage is ongewijzigd gebleven in vergelijking met de vorige meting die het Nederlands Donateurs Panel in 2014 deed over hetzelfde onderwerp.
45 Procent vindt nalaten aan een goed doel een mooie manier om bij te dragen aan het oplossen van een probleem, bijvoorbeeld het vinden van een medicijn. Twee jaar geleden was dit nog ruim de helft. Het lijkt erop dat mensen tegenover deze stelling een neutralere houding hebben aangenomen.
 
Niet benaderen
Overigens wordt het als niet prettig ervaren als goede doelen mensen benaderen met informatie over nalaten. Ruim driekwart vindt dit onprettig tot zeer onprettig. De meeste ondervraagden vinden een testament een privéaangelegenheid en willen dit zelf regelen. Toch vindt meer dan de helft het nalaten aan goede doelen een sympathieke gedachte, al heeft ruim een derde (31 procent) hier nog nooit over nagedacht.
 
Bestaansduur niet belangrijk, kosten wel
Verrassend is dat bij nalaten nauwelijks wordt gekeken naar de bestaansduur van een goed doel. De ondervraagden vinden het belangrijker dat het geld goed besteed wordt en er niet te veel van het geld aan kosten, zoals salarissen, wordt uitgegeven.


 
 

Resultaten maartmeting NDP
 
Het eerste kwartaal van 2016 is, na de lichte daling van december 2015, weer een ietwat positiever kwartaal voor het donateursvertrouwen. Dat meldt het Nederlandse Donateurs Panel (NDP). Helaas geldt dit niet voor het consumentenvertrouwen, dat daalde voor de tweede keer op rij.
In maart 2016 komt het donateursvertrouwen uit op -18 (in december was dat -20). Ten opzichte van exact een jaar geleden bevindt het vertrouwen dat donateurs in goede doelenorganisaties hebben zich op een hoger niveau. Op de vraag aan het panel hoe waarschijnlijk het is dat zij de komende twaalf maanden een financiële bijdrage aan goede doelenorganisaties zullen geven, staat 65,2 procent daar positief tegenover.

Het Nederlandse Donateurspanel is een periodieke monitor van WWAV die het donateursvertrouwen in Nederland in beeld brengt. Klik hier voor meer informatie.

 


gerelateerde items