Dijksma komt met voorstel groen vrijwilligerswerk

15 november 2013, 10:04
Dijksma komt met voorstel groen vrijwilligerswerk
Dijksma komt met voorstel groen vrijwilligerswerk
Bij de begrotingsbehandeling natuur en landbouw van 6 november is het belang van groen vrijwilligerswerk behandeld. Door Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Lutz Jacobi (PvdA) was een motie ingediend om de ondersteuning door organisaties als Landschapsbeheer in het beleid te borgen. Hiermee geeft de politiek gehoor aan de oproep van de groene vrijwilligersactie ‘Ik wil dit blijven doen!’ Staatssecretaris Dijksma (foto) heeft beloofd in de natuurvisie met een concreet voorstel te komen.

Bij het themadeel van betrokkenheid naar participatie gaf staatssecretaris Dijksma aan dat vrijwilligers essentieel zijn voor het natuurbeleid. ‘Ik wil mij heel graag verbinden met iedereen die zich inzet voor de natuur. Dat is ook de kern van de natuurvisie. Vrijwilligers zijn essentieel en van groot belang. Wij ondersteunen de vrijwilligers, onder andere met het programma Groen en Doen en met onze inzet voor natuur- en milieueducatie. Daar betrekken we natuurlijk ook maatschappelijke organisaties, scholen en natuurorganisaties bij’, aldus Dijksma.

Ondersteuning borgen
In de motie van Jacobi en Geurts werd vooral aandacht gevraagd voor het feit dat de ondersteuning van groen vrijwilligerswerk op dit moment niet geborgd is in de decentralisatie van het natuurbeleid. Dit terwijl het landschap onderhoud behoeft en deze werkzaamheden van terugkerende aard zijn. Zij verzochten de regering dan ook om de mogelijkheid te onderzoeken op welke wijze groen vrijwilligerswerk en de ondersteuning hiervan door vrijwilligersorganisaties zoals Landschapsbeheer Nederland zowel in vigerend beleid als in de overdracht naar provincies geborgd kan worden. In reactie hierop benadrukte de staatssecretaris nogmaals dat zij de inzet van vrijwilligers zeer belangrijk vindt. Dijksma zal in de natuurvisie met een concreet voorstel komen.

Actie Ik wil dit blijven doen!
De actie Ik wil dit blijven doen! die in nog geen week tijd zo’n 6.500 steunbetuigingen en reacties kreeg is daarmee zeer succesvol te noemen. Niet alleen is groen vrijwilligerswerk weer terug op de politieke kaart, ook is de waardering hiervoor zichtbaarder. De mantelzorgers van het landschap breken langzaam ‘de muur van welwillendheid’ af. Dinsdag 12 november 2013 wordt er gestemd over de gisteravond ingediende moties. Landschapsbeheer Nederland heeft er vertrouwen in dat de eerder uitgesproken steun voor groen vrijwilligerswerk ook dan aanwezig zal zijn.

Klik hier voor het verslag van de begrotingsbehandeling.
gerelateerde items