Commissie Van Dijkhuizen legt bom onder giftenaftrek

18 oktober 2012, 14:34
De Commissie Van Dijkhuizen, die van het demissionaire kabinet opdracht kreeg het belastingstelsel te onderzoeken, stelt voor om de aftrek voor giften aan charitatieve, kerkelijke, levensbeschouwelijke, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen af te schaffen. Dit bericht wordt met stijgende ontzetting binnen de filantropie-sector ontvangen. Advocaat en belastingadviseur  dr. Ineke Koele: “Alle moeite, investeringen en inzet om een cultuurverandering in Nederland te bewerkstelligen zijn vergeefs geweest als dit voorstel wordt overgenomen.”

"Bij de evaluatie van de giftenaftrek kon volgens de commissie niet worden aangetoond dat de regeling bijdraagt aan de doelstelling, namelijk het bevorderen van het geven aan goede doelen”, schrijft de Commissie in haar rapport. “Het bleek dat mensen die in een hoog marginaal tarief vallen en dus meer belastingvoordeel per gegeven euro genieten niet meer geven dan mensen die in een lager tarief vallen”, aldus de Commissie. De conclusie van Van Dijkhuizen c.s.: “Gelet op de negatieve beoordeling adviseert de commissie de giftenaftrek af te schaffen.”

In de volgende editie van Filanthropium Journaal van 25 oktober uitgebreid meer aandacht voor dit advies en reacties uit de sector.

Lees het rapport: Rapport Naar een activerender belastingstelsel 
gerelateerde items