Toon alles (1)

Dierenhulporganisaties ontvangen droombedrag van DierenLot

5 november 2018, 00:00
In 2018 zijn maar liefst 3 droomcheques uitgedeeld.
In 2018 zijn maar liefst 3 droomcheques uitgedeeld.
Op het Landelijk Congres Dierenhulpverlening mochten vogelasiel de Fûgelhelling, Stichting Opvang Noach, en opvangpark voor weidedieren Galceopperpark Sublime ieder een cheque van € 25.000,00 in ontvangst nemen.

Stichting DierenLot heeft in 2017 een eenmalige uitkering van de  Nationale Postcode Loterij ontvangen. Daar profiteren natuurlijk alle dierenhulporganisaties van, maar hierdoor was de tijd ook rijp om een keer een groot bedrag aan één bijzonder project te koppelen. Alle organisaties werden  in 2017 gevraagd hun droomproject in te dienen: een project waarin dierenwelzijn en zorg voor mensen hand in hand gaan. In 2017 is de eerste droomcheque naar dierenopvang Koningen gegaan. In 2018 zijn maar liefst 3 droomcheques uitgedeeld aan de hieronder beschreven projecten. 

De Fûgelhelling  
In 2017 is Vogelasiel de Fûgelhelling  gestart met het aanbieden van dagbesteding.  Een ontspannen en zinvolle werkplek voor mensen die meer aandacht nodig hebben. Een fijne werkplek met de benodigde begeleiding. Een werkplek die zorgt voor dagritme, zelfontplooiing, vergroten van eigenwaarde en een plek waarbij je iets kunt betekenen voor de maatschappij. Veel cliënten vinden het prettig om in het verblijf voor gedomesticeerde dieren te werken: dit verblijf staat los van de rest van de opvang en biedt een rustige plaats voor mens en dier. Hier raken de vrijwilligers minder overprikkeld, wat ten goede komt aan zowel dier als mens. Dit verblijf is echter niet meer van deze tijd en er moet dan ook echt een nieuw verblijf worden gebouwd. Dit nieuwe verblijf voldoet natuurlijk weer aan alle eisen en is beter schoon te maken dan het oude verblijf. Veel prettiger dus voor mens en dier en voor DierenLot de aanleiding op Vogelasiel de Fûgelhelling het bedrag van €25.000,00 beschikbaar te stellen.

Opvang Noach
Voor veel opvangen is educatie een belangrijk onderdeel van het werk. Immers door educatie kan  veel dierenleed voorkomen worden. Bij een opvang voor natuurdieren zoals Opvang Noach is educatie vaak lastiger, omdat natuurdieren gebaat zijn bij zoveel mogelijk afzondering van mensen. Hierdoor wennen de dieren niet teveel aan mensen en kunnen ze beter teruggeplaatst worden in de natuur. Maar soms komt er voor een organisatie een kans voorbij waardoor er wel een geschikte plek is om deze educatie in het juiste vat te gieten. Om vrijwilligers en dierenambulanceorganisaties in de regio goed te trainen, om schoolkinderen de kans te geven meer te leren van de dieren in de Nederlandse natuur. Om voorlichting te geven aan particulieren over natuurdieren. Alles wat zo belangrijk is om dierenleed te voorkomen door mensen te betrekken. Voor de realisatie van deze ruimte heeft DierenLot dan ook €25.000,00 beschikbaar gesteld.

Galceopperpark Sublime
Bij Galceopperpark Sublime krijgen paarden een 2e kans. Maar dat niet alleen. Naast dragende vrijwilligers, heeft Galecopperpark Sublime een groep vragende vrijwilligers. Een groep vrijwilligers die extra aandacht nodig heeft.  Door fysiek werk in de buitenlucht, door het werken in een prettig team waar iedereen geaccepteerd wordt, werken mens en dier bij Galecopperpark Sublime samen aan hun eigen herstel. De huidige opvangruimte is overvol, maar er is nog wel vraag om paarden en andere hoefdieren op te vangen. Met dit bedrag kan er een 2e paddock gemaakt worden en kunnen meer vrijwilligers en meer dieren geholpen worden. Voor DierenLot een goede reden om dit jaar Galecopperpark Sublime de droomcheque uit te keren.
 
gerelateerde items