De Wilde (CBF): ‘Blockchain kan rol toezicht fundamenteel veranderen’

31 mei 2018, 06:06
Roline de Wilde (directeur CBF) heeft zich vastgebeten in het onderwerp blockchain: een potentiële gamechanger in het toezicht op goede doelen. (foto: Edwin Venema, De Mooilichterij)
Roline de Wilde (directeur CBF) heeft zich vastgebeten in het onderwerp blockchain: een potentiële gamechanger in het toezicht op goede doelen. (foto: Edwin Venema, De Mooilichterij)
Ze heeft het onderwerp nadrukkelijk binnen haar organisatie geagendeerd en is er ook in internationaal verband druk mee bezig: de grensverleggende mogelijkheden van blockchain in het toezicht op goede doelen. CBF-directeur Roline de Wilde is duidelijk gegrepen door de grotendeels nog onontdekte waaier aan toepassingsmogelijkheden van blockchain in de wereld van filantropie.

Het begin van een ontwikkeling

Nog geen jaar geleden hadden weinigen in de sector weet van of belangstelling voor het onderwerp, maar het is hard gegaan met de bitcoin en de blockchain. CBF-directeur Roline de Wilde, net terug van een ICFO-congres met collega-toezichthouders uit twintig andere landen, zuigt de kennis erover op en realiseert zich dat we nog maar aan het begin staan van wat een revolutionaire en disruptieve ontwikkeling kan worden in haar domein: het toezicht op goede doelen. 

Efficiënter en transparanter

De Wilde over de potentie van blockchain: ‘Die lijkt bij uitstek geschikt voor een setting als de onze, namelijk met veel actoren tegen de achtergrond van een vertrouwen-issue. Aanvullend op de vele mogelijkheden voor het zogenaamde ‘tokenized giving’, zie ik perspectief op het niveau van ‘follow the money’. Er zijn meerdere actoren, waaronder wij, die hier nu mee bezig zijn. Met behulp van blockchain-technologie kan dit proces ongelooflijk veel efficiënter en transparanter. Met minder intermediairs en met minder verlies aan maatschappelijk kapitaal voor die controle.’

Altijd behoefte aan validatie

Betekent dit dat het CBF - toch ook een intermediaire partij - dan de deuren wel kan sluiten? De Wilde: ‘Dat betekent vooral dat dit proces fundamenteel zal veranderen en dat we moeten onderzoeken op welke wijze we toegevoegde waarde kunnen leveren. Blockchain lost niet alle vertrouwensissues op. Ergens gaat informatie het systeem in en komt het er ook weer uit. Op deze schakelpunten met de fysieke wereld zal er altijd behoefte zijn aan validatie en ‘validators’.’

Social impactmeting

en tweede toepassing ziet De Wilde op het gebied van social impactmeting. De Wilde: ‘Impactmeting is vaak nog duur en complex, blockchain-technologie biedt mogelijkheden voor nieuwe manieren om relatief eenvoudig impact te monitoren. Hier zijn natuurlijk nog veel vragen te beantwoorden. We zitten nu nadrukkelijk in de verkennende fase. Een speciale werkgroep neemt dit punt in elk geval mee in onze Impact Challenge, het sectorbrede initiatief om de maatschappelijke impact van de sector te vergroten en zichtbaarder te maken.’

Incentives voor gevers

Een overkoepelend thema dat De Wilde aanspreekt als toezichthouder verwoordt zij in deze vraag: ‘Mensen geven vaak relatief makkelijk op basis van een aansprekend verhaal zonder zich te verdiepen in de vraag of het wel goed terecht komt. Met de Erkenning proberen we te stimuleren dat mensen bewust geven. De vraag is of dit mechanisme nu voldoende werkt. Afgelopen week hebben we in ICFO-verband een internationale werkgroep opgericht die op zoek gaat naar blockchain-toepassingen die mensen incentives bieden om te geven aan organisaties die duidelijk zijn in wat ze willen bereiken en transparant over de mate waarin dit lukt.’
 
►Wilt u ook meer weten over de ontregelende opmars van bitcoin & blockchain, specifiek voor de filantropiesector? Op 26 juni houdt Lenthe hierover een seminar. Voor informatie en aanmelding: klik hier. Deelnemers ontvangen automatisch het boek ‘Bitcoin & Blockchain’ van wetenschapsjournalist Herbert Blankesteijn.
gerelateerde items