De Verspillingsfabriek: sociaal ondernemer slaat bruggen

23 February 2016, 00:00
De Verspillingsfabriek verwerkt voedselresten tot tomatensoep
De Verspillingsfabriek verwerkt voedselresten tot tomatensoep
Sociaal ondernemen biedt kansen om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. Verbanden die een brug slaan tussen verschillende sectoren en organisatievormen. De Verspillingsfabriek is een project waar non-profits, bedrijven, kennisinstituten en banken de handen ineenslaan, om een breed spectrum aan sociale vraagstukken aan te pakken. Het project is op dit moment aan het proefdraaien en gaat vanaf maart volop produceren.
 
In de Verspillingsfabriek worden voedselstromen die normaal worden weggegooid, hergebruikt om voedsel te produceren. Daarmee draagt het project bij aan de ontwikkeling van circulaire economie. De fabriek is een initiatief van Hutten, een Oost-Brabants bedrijf dat al meer dan tachtig jaar actief is in de gastvrijheidsindustrie.
 
Impactlening
Hutten ging partnerschappen aan met partijen als de Rabobank, Start Foundation, de WSD Groep, Wageningen Universiteit en de HAS Hogeschool. Het bedrijf ontving van de Rabobank en de Europese Investeringsbank (EIB) een impactlening: een zakelijke lening met rentekorting, speciaal voor bedrijven die aantoonbaar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast zet de Rabobank haar kennis en netwerk in om te helpen De Verspillingsfabriek van de grond te krijgen.
 
Pionierswerk
Alain Cracau, Manager Business Development bij de Rabobank: ‘Voedselverspilling is een maatschappelijk probleem met economische én ecologische kosten. We ontmoeten steeds meer ondernemers met concrete vragen over reststromen, verspilling en hoe van afval weer grondstof te maken. Circulair ondernemen is nog pionierswerk en samenwerking tussen bedrijven en kennisinstituten is daarom noodzakelijk.  Wij zien het platform rondom De Verspillingsfabriek als een belangrijke aanjager en kennisbron voor kansen voor ondernemers.’
 
Three-Sixty
De Verspillingsfabriek is onderdeel van een groter project waar Hutten een voortrekkersrol in heeft: Three-Sixty, een nieuw innovatiecentrum voor de circulaire economie. Het centrum werkt aan innovatieve oplossingen om verspilling tegen te gaan en biedt een onderkomen aan ondernemers, start-ups en studenten die zich bezighouden met diverse voedselvraagstukken. Hiervoor zocht Hutten de samenwerking met Wageningen Universiteit en HAS Hogeschool. Door het partnerschap kan kennis worden uitgewisseld en hebben studenten een platform om te werken aan nieuwe initiatieven voor de circulaire economie.
 
Verspilling van talent voorkomen
Bij Three-Sixty wordt ook gewerkt aan sociale innovatie. In het centrum wordt ruimte geboden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor vond Hutten partners in Start Foundation en de WSD Groep, twee organisaties die zich inzetten om kwetsbare mensen aan het werk te helpen. Jos Verhoeven, directeur van de Start Foundation: ‘De Verspillingsfabriek is een prachtig voorbeeld om niet alleen de verspilling van voedsel, maar ook de verspilling van talent te voorkomen. Samen met Hutten kunnen we de wereld laten zien dat ‘inclusief’ en duurzaam ondernemen een prima businesscase is. Tevens zullen we laten zien dat inclusiviteit verder gaat dan de enge definities van de Participatiewet.’
 

♦ Deze video laat zien hoe de Verspillingsfabriek tomatenafsnijsels die normaal worden weggegooid, verwerkt tot tomatensoep. De video is geproduceerd door de Volkskrant. 
 
 
gerelateerde items