De 10 principes om de donateur echt centraal te stellen

19 februari 2019, 16:17
De 10 principes om de donateur echt centraal te stellen
De 10 principes om de donateur echt centraal te stellen
Op 29 januari is bij Greenpeace in Amsterdam het eerste advies over de Toekomst van Fondsenwerving (DTVF) verschenen. Dit initiatief is gestart door Reinier Spruit en Nassau Fundraising en heeft fondsenwervers opgeroepen zich aan te sluiten. Het doel van de beweging is om “..een verandering in de fondsenwerving te bewerkstelligen: om de cultuur in onze sector te veranderen waarbij donateurs altijd een centrale plek innemen. Waar transacties een gevolg zijn van relaties en niet andersom. Lange termijn-inkomsten voor de non-profit sector zijn enkel en alleen te waarborgen door de relatie met de donateur als uitgangspunt te nemen.'

Werkgroepen

DTVF is een geheel vrijwillige beweging en heeft een groot aantal werkgroepjes gevormd waarin 5-7 fondsenwervers van goede doelen en mensen rond de sector een advies opstellen met betrekking tot een bepaald thema. De werkgroep Communicatie met particuliere donateurs via digitaal heeft nu als eerste haar advies gepresenteerd en gepubliceerd. De presentatie werd namens de werkgroep gedaan door Jeroen Beelen (Save the Children Nederland) en Victor van der Veen (Digital Marketeer/Freelancer). 

Het document is een praktische leidraad en volgens de opstellers vooral nuttig voor wie relatief nieuw is in fondsenwerving, maar naar mijn bescheiden mening ook wel voor gevorderden!). Het begint met 10 principes en voorwaarden om de donateur echt centraal te stellen:

1. Geef prioriteit aan het centraal stellen van de donateur 
2. Segmenteer je doelgroep 
3. Verbind en betrek de donateur met de missie van de organisatie 
4. Vraag om bijdrage, bedank de donateur en geef terugkoppeling  
5. Leren en optimaliseren: leer van donateur, test en optimaliseer 
 6. Zet je luiken open. Leer ook vanuit buiten de branche 
7. Gebruik (een mix van) de juiste kanalen (niet alleen online) 
8. Donateur is meer dan een geldgever (heeft meerdere rollen) 
9. Garbage in = Garbage out 
10. Gebruik de kracht van online 

Deze worden kort uitgelegd en zijn overigens van toepassing op alle vormen van fondsenwerving en niet exclusief voor online werving. In de presentatie kwam principe 5 steeds terug: durf te testen en te experimenteren. Fondsenwervers moeten ondernemend zijn, zeker online.

See, Think, Do, Care

Na een achttal voorwaarden om de donateur centraal te stellen (vooral gericht op de eigen organisatie) gaat het over het hoe en hanteert de werkgroep het See, Think, Do en Care model. In de presentatie op 29 januari ging het daar vooral over en ontstond een levendige discussie met de zaal, waarbij voorbeelden van iedere fase werden aangedragen.
Er zijn fraaie plaatjes over deze methode:

Laat mensen eerst kennis maken en verleidt ze dan voor je organisatie, waarna je om een donatie kunt vragen om vervolgens in de relatie te investeren met bedanken en terugkoppeling. In alle fasen is het van belang te meten en dat is iets dat online op velen manieren kan.

Tot slot

Als iemand die is opgegroeid met Direct Marketing maar iets minder thuis in digitaal komt dit advies mij helder, logisch en ook praktisch over. Voor beginnende fondsenwervers kan het zeker geen kwaad om aanbeveling 5 centraal te stellen: het hoeft niet meteen perfect te zijn. Begin ergens, leer en experimenteer en gebruik je resultaten om verder te verbeteren.
Goed werk van de werkgroep en ook hulde voor het spaarzaam gebruik van jargon, al zal niet iedereen bekend zijn met termen las SEO en SEA. Maar met slim gebruik van google kom je daar snel achter!

Foto’s: met dank aan Fernando van der Brug
gerelateerde items