De micro-klant: Een macro rol? (scriptie)

29 januari 2018, 10:00
Gabriëlle Gerlach onderzocht Nederlandse platformorganisaties die investeren in microfinanciering op social impact.
Gabriëlle Gerlach onderzocht Nederlandse platformorganisaties die investeren in microfinanciering op social impact.
Een onderzoek naar de plek die eindklanten hebben binnen Nederlandse platformorganisaties die investeren in microfinanciering
 
Gabriëlle Gerlach onderzocht Nederlandse platformorganisaties die investeren in microfinanciering. Ze vroeg zich daarbij af op welke manier de belangen van de eindklant worden behartigd in de wijze waarop deze organisaties social impact meten. Organisaties hebben hiervoor volgens Gerlach voldoende instrumenten, maar kijken nog te weinig naar de effecten. ‘Het is vaak onduidelijk of klanten er daadwerkelijk financieel op vooruitgaan of juist niet. Hier zouden organisaties meer aandacht aan kunnen geven.’
 
1. Je staat op een verjaardagsfeestje en je moet in drie zinnen uitleggen waar je scriptie over gaat, wat zeg je dan?
‘Mijn scriptie gaat over de microfinancieringssector, waar financiële en sociale doelstellingen samengaan. Het idee is dat geld wordt geleend aan arme, kwetsbare mensen die er met een lening dusdanig financieel op vooruit gaan, dat zij hun lening met rente terug kunnen betalen. Ik heb gekeken naar hoe organisaties vanuit Nederland zicht houden op deze arme en kwetsbare groep mensen.’ 
 
2. Wat is de belangrijkste conclusie of aanbeveling die je doet?
‘Organisaties houden goed rekening met de manier waarop de klanten van microfinancieringsinstellingen (MFI's) behandeld worden. Zijn de mensen goed op de hoogte van de regelingen die zij aangaan? Opereren MFI's die financiële diensten verstrekken op een sociaal verantwoorde manier? Organisaties hebben voldoende instrumenten om dit in de gaten te houden en zijn zien het belang hiervan in. In veel mindere mate wordt gekeken naar de effecten van de verstrekte financiële diensten. Dit is de social impact. Het is vaak onduidelijk of klanten er daadwerkelijk financieel op vooruitgaan of juist niet. Hier zouden organisaties meer aandacht aan kunnen geven.’
 
3. Voor wie is deze scriptie interessant om te lezen?
‘Voor iedereen die geïnteresseerd is in de combinatie tussen filantropie en bedrijfsvoering. Microfinanciering is een voorbeeld van hulp en handel. Mijn scriptie is interessant voor mensen die meer over de praktijk hiervan willen weten.’
 
4. Welke concrete aanbevelingen voor de praktijk zou je kunnen geven?
‘Het is goed dat in de gaten gehouden wordt of MFI's sociaal verantwoord opereren. Dat is essentieel. Tegelijkertijd is nog te onduidelijk wat het effect van de financiële dienstverlening op de klanten is. Om een sociale doelstelling te garanderen, is het noodzakelijk dat organisaties daar zicht op hebben. In verslaglegging geven organisaties veelal aan hoeveel mensen gebruik hebben gemaakt van de services en welk percentage daarvan vrouw of boer was. Dit zegt vrij weinig op het moment dat je als organisatie niet weet wat de uitwerking van je services op deze mensen was. Op dit gebied zou nog veel gewonnen kunnen worden.’ 
 
VU Masterthesis Bestuurskunde
Naam: Gabriëlle Gerlach
Studentnummer: 2582334
Opleiding: Besturen van maatschappelijke organisaties

Begeleider: Prof. Dr. R. H. F. P. Bekkers
Datum: 11 augustus 2017 
 
gerelateerde items