Toon alles (2)

De major donor volgens Humanitas

16 april 2015, 04:00
De major donor volgens Humanitas
De major donor volgens Humanitas
Nu de doorlopende De Dikke Blauwe Major Donor Campagne op stoom begint te komen, kunt u op Filanthropium.nl regelmatig korte interviews lezen met bestuurders van charitatieve organisaties over grootgevers. Dit keer een gesprek met Eva Scholte, directeur van Humanitas.

1. Wat is uw definitie van een ‘major donor’?
‘Voor Humanitas is een ‘major donor’ een partner die zich samen met ons inzet om kwetsbare mensen een steuntje in de rug te geven. Iemand die zich kan vinden in de waarden en werkwijze van Humanitas, en bereid is een langere tijd met ons samen te werken. De Rabobank Foundation voldoet precies aan de definitie die Humanitas heeft van een ‘major donor’. Humanitas en Rabobank Foundation werken samen aan het versterken van financiële zelfredzaamheid van mensen. Mensen die moeite hebben hun administratie op orde te krijgen of die bijvoorbeeld schulden hebben, krijgen tijdelijk hulp van een vrijwilliger. Rabobank Foundation financiert de mogelijkheid om meer mensen hierbij beter en uitgebreider te kunnen helpen.
De Rabobank Foundation is bijzonder betrokken bij Humanitas: zij denken mee en zetten zich constructief in om goede resultaten te behalen. Zo is er een samenwerking in kader van vroege signalering van schuldenproblematiek, worden er gezamenlijk informatiebijeenkomsten georganiseerd en zet gepensioneerd bankpersoneel zich in als vrijwilliger bij Humanitas. Deze samenwerking gaat veel verder dan het geven van een gift: het gebruik maken van elkaars netwerk en het inzetten van elkaars kennis en expertise maakt dat de kwaliteit en de reikwijdte van de hulp die wij kunnen bieden aanzienlijk stijgt. Het ‘major’ zit ‘m wat ons betreft niet zozeer in de grootte van de gift, maar in de mate van betrokkenheid.’

2. Reageer: ‘Beter 1 major donor in de hand, dan 10 kleingevers in de lucht’
‘Wat ons betreft zit de meerwaarde van een major donor in de samenwerking: een gezamenlijk doel voor ogen hebben dat je wilt bereiken. Op één lijn zitten met één partner is makkelijker dan hetzelfde proberen met tien verschillende donoren. Zeker als het gaat om innoverende projecten of het uitproberen van nieuwe manieren van werken. Overigens zijn de ‘kleingevers’ voor ons ook belangrijk: zij creëren draagvlak in de maatschappij en zorgen ervoor dat de vele activiteiten van onze lokale afdelingen doorgang kunnen vinden.’

3.  Hebt u een contactpersoon die zich in het bijzonder met major donors bezighoudt en zo ja, wie is dat?
‘Dat is Ben van Heesbeen.’

4. Volgens prof. René Bekkers van de VU komt er tot 2059 een bedrag van 86 miljard euro beschikbaar voor goede doelen uit nalatenschappen: wat is uw beleid om daar een deel van te verwerven voor uw organisatie?
‘Sinds kort heeft Humanitas nalatenschappen opgenomen in externe communicatieuitingen en promoten we actief het nalaten aan het goede doel. Daarnaast heeft Humanitas iemand in dienst die volledig op de hoogte is van de mogelijkheden rondom nalatenschappen. Zo krijgen mensen die erover denken Humanitas op te nemen in hun testament of die meer willen weten over nalaten, de juiste informatie en kunnen specifieke wensen besproken worden.’
gerelateerde items