Toon alles (3)
Arjen Ketel, van

De Corona-crisis: wel of niet goede tijd voor nalatenschappen?

26 maart 2020, 06:00
De Corona-crisis: wel of niet goede tijd voor nalatenschappen?
De Corona-crisis: wel of niet goede tijd voor nalatenschappen?
Fondsenwervers reageren verschillend in de huidige onzekere periode. Face-to-face werving en collectes liggen logischerwijs stil. Sommige organisaties pauzeren hun fondsenwerving en communicatie even, anderen kiezen voor doorgaan met activiteiten, al dan niet met een aangepaste boodschap. Radio- en Tv-commercials zijn een stuk goedkoper en daar zie ik al intensivering, soms met een extra Corona-verwijzing, zoals in de spot voor SOS-Kinderdorpen.

Wat doen we rond nalatenschappen?

Sommige organisaties hebben de reflex om even niets te doen. Op aanwijzing van management, maar ook fondsenwervers zelf aarzelen. Overwegingen zijn dat het wellicht ongepast is om nu de meest kwetsbare groepen op dit met het levenseinde-gerelateerde thema te benaderen. Hoe zou men er nu op reageren? Is het nu wel de tijd?
Allereerst wat waarnemingen. Meer mensen zijn nu met hun testament bezig. In de UK is de aanvraag voor testamenten de afgelopen weken gestegen met 30% en vooral de daar toegestane online-services hebben het daar heel druk. Het aantal Nederlandse testamenten was al enorm in de lift, met bijna 300.000 in het jaar, op dit moment ziet KNB nog geen extra stormloop. Wel stijgt de vraag naar nood-testamenten en KNB staat in die gevallen een testament per Skype toe. Overigens werkt het notariaat door en kantoren zijn open.
We zien we dat mensen meer met (goede doelen) testamenten bezig zijn. Een gezondheidsdoel meldt dat een lopende facebookcampagne nu goede response heeft, een humanitair doel ziet een toename in aangevraagde nalaten-brochures via de website. En dat is wat we ook verwachten: deze tijden leidt tot meer bewustzijn over sterfelijkheid. En een grotere behoefte aan informatie en inspiratie over testamenten en begunstigen van goede doelen.
Advies is dan ook om waar het mogelijk is door te gaan met al je communicatie en werving rond nalatenschappen. En als je tijd over hebt, bel dan met je nalaten-relaties. Dat wordt in deze tijden nog meer gewaardeerd dan anders.

Meer of minder inkomsten uit nalaten?

Wat voor effect gaat de Corona-crisis hebben op onze inkomsten? Mijn Britse Legacy Foresight-collega Chris Farmelo beschrijft dat er drie effecten zijn. Die zijn ook voor Nederland relevant. Allereerst zal de waarde van nalatenschappen op korte termijn substantieel verminderen. Waardedaling van effecten en huizenprijzen zijn daarbij belangrijkste onderliggende factoren. Wellicht speelt dit ook op middellange termijn afhankelijk van hoe diep en lang een mogelijke recessie wordt. Er zullen meer mensen gaan overlijden. Daardoor zullen we op korte termijn (wat) meer nalatenschappen mogen verwachten. Dat demografische effect zal in de komende jaren weer worden gecompenseerd. De afwikkeling, het derde effect, gaat voor een vertraging van nalaten-inkomsten zorgen. De afwikkeling gaat weliswaar anders in de UK, maar mijn verwachting is dat dit ook in Nederland zal spelen, ook dit is iets dat later weer zal worden ingelopen. Samen leiden deze effecten waarschijnlijk voor wat lagere inkomsten op korte termijn, met relatief weinig effecten op langere termijn. Bedenk wel dat voor kleinere nalaten-ontvangers de jaarlijkse variabiliteit door een grote begunstiging een groter effect kan op de werkelijke ontvangsten. Volgende week verschijnt in de UK een actuele meerjarenprognose voor Nalatenschappen. Voor Nederland is die in juni gepland als onderdeel van de Nederlandse Legacy Monitor.
  
►Wilt u meer bijdragen lezen van DDB-Expert Nalaten Arjen van Ketel? Klik hier.
gerelateerde items