Cultuurfonds draagt bij aan fellowship Mecenaatsstudies aan Universiteit Utrecht

10 juni 2014, 04:00
Cultuurfonds draagt bij aan fellowship Mecenaatsstudies aan Universiteit Utrecht
Cultuurfonds draagt bij aan fellowship Mecenaatsstudies aan Universiteit Utrecht
Bij de Universiteit Utrecht wordt met ingang van 1 juli 2014 door de Stichting Geef om Cultuur een fellowship Mecenaatsstudies gevestigd. Deze post wordt bekleed door dr. Renée Steenbergen (foto), die in 2008 de studie De Nieuwe Mecenas publiceerde en in 2002 promoveerde op een onderzoek naar het belang van particuliere verzamelaars voor de moderne kunst in Nederland.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is hoofdbegunstiger van de fellowship Mecenaatsstudies. Adriana Esmeijer, directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds: ‘Het Prins Bernhard Cultuurfonds is voor vele schenkers dé partner in mecenaat, en vindt het daarom belangrijk dat we ook bijdragen aan de ontwikkeling daarvan. Dat doen we o.a. door de instelling van dit fellowship, zodat er ook in academische kring serieus aandacht is voor dit onderwerp.'

Mecenaat en civil society in een tijd van recessie
Het onderzoek van Steenbergen richt zich op Mecenaat en civil society in een tijd van recessie in West-Europa en beslaat de periode 2008-2013. Het zal worden uitgevoerd in samenwerking met de interdisciplinaire onderzoeksgroep Culture, Citizenship and Human Rights, geleid door prof. dr. Rosemarie Buikema, hoogleraar Kunst, cultuur en diversiteit aan de Faculteit Geesteswetenschappen. Deze groep onderzoekers kreeg van de Universiteit Utrecht de opdracht om kennis te bundelen op het gebied van de relatie tussen cultuur en burgerschap.

Rosemarie Buikema: ‘Zowel kunst als politiek geven een commentaar op de wereld waarin wij leven en worden binnen een democratische context geacht dienstbaar te zijn aan het streven naar duurzaamheid, pluraliteit en diversiteit. Kunst en politiek, en dus ook het mecenaat, zijn vanuit die optiek gericht op een gemeenschap die het privé-belang overstijgt.’

Stichting Geef om Cultuur
Het fellowship is een initiatief van de Stichting Geef om Cultuur, dat de kennis over mecenaat wil bevorderen. Op termijn is het doel het fellowship uit te bouwen tot een Kenniscentrum Mecenaatsstudies, dat de maatschappelijke relevantie van onderzoek verder zal versterken.
Julienne Straatman, voorzitter van de Stichting Geef om Cultuur: ‘Met dit initiatief wil de stichting een brug slaan tussen veldonderzoek en wetenschap en een gerichte samenwerking tussen universiteit en maatschappelijk veld stimuleren. Onze grote wens is, dat dit onderzoek naar geven en geefgedrag direct ten goede komt aan de sectoren cultuur en wetenschap.’

Eerste in soort
De onderzoekplaats voor Mecenaat is de eerste in zijn soort. Renée Steenbergen zal als fellow een spilfunctie vervullen tussen de cultuursector en wetenschappelijk onderzoek naar mecenaat in al zijn verschijningsvormen in verleden, heden en toekomst. Renée Steenbergen: ‘Onderzoek naar geefgedrag is urgent nu overheden bezuinigen op kunst en wetenschap. Het is niet vanzelfsprekend dat belasting betalende burgers een deel van de financiering overnemen. Zeker in een tijd van recessie vraagt dit om nieuwe strategieën.’
gerelateerde items