Toon alles (1)

Congres over social return bij aanbestedingen

2 april 2013, 12:41
Congres over social return bij aanbestedingen
Congres over social return bij aanbestedingen
Op 18 april aanstaande vindt in Amsterdam het congres Social return in de praktijk plaats. Het congres laat zien wat de motieven en voorwaarden zijn om tot succesvolle en duurzame verspreiding van social return te komen. Het wordt mede mogelijk gemaakt door Start Foundation.

Het Rijk, provincies en gemeenten zetten steeds meer social return bij aanbestedingen in. Dat houdt in dat bedrijven de verplichting hebben om voor een bepaald bedrag kwetsbare groepen in te zetten. Daardoor draagt het bij aan het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar overheden raken verstrikt in de terminologie en methodiek. Afspraken over rapportage, evaluatie of controle van de in de aanbesteding beschreven maatschappelijke doelen is in veel gevallen moeilijk of zelfs onmogelijk.

Doel congres
Het doel van het congres is op tafel krijgen wat de verschillende motieven en voorwaarden zijn om tot succesvolle en duurzame verspreiding van social return te komen. Wie heeft wat nodig, wie verwacht wat van wie en hoe kunnen we het eenduidig en praktisch organiseren?
Sprekers zijn onder meer George Raessens (directeur concerndienst HRM van Heijmans) en Jochanan Nagel (projectleider Social Return voor de Gemeente Utrecht) en Elco Brinkman (voorzitter van Bouwend Nederland en lid van de Eerste Kamer). Een paneldiscussie onder leiding van prof. Paul de Beer (hoogleraar arbeidsverhoudingen op de Henri Polak leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam) zal ingaan op een aantal prikkelende stellingen.

Klik hier voor meer informatie of opgave.
gerelateerde items