Toon alles (3)

Collectecijfers 2007 CBF: groei gestuit

27 augustus 2008, 08:59
Het CBF maakt morgen de collecteresultaten over 2007 bekend. Net als elk jaar zijn ook nu weer de gegevens van 400 gemeenten waar gecollecteerd is verzameld. Opvallendste constatering: de groei komt tot stilstand, de opbrengsten zijn nagenoeg stabiel. De eerste aanwijzing dat in 2008 echt een einde komt aan de vette jaren? FM vroeg het aan CBF-directeur Adri Kemps. "Bepalend voor de opbrengst van collectes is het aantal collectanten, niet de conjunctuur."


Wat is het algemene beeld van de collecteresultaten over 2007?

 


Kemps: "Het beeld is stabiel. Er zijn geen significante verschuivingen. De Totale collecteopbrengsten zijn licht gedaald en de opbrengst per huishouden is licht gestegen van 6.55 naar 6.59 euro per huishouden, maar nagenoeg vergelijkbaar met 2006 (opgave 408 gemeenten). In de 400 gemeenten waarvan wij de cijfers over 2007 hebben gekregen, is het aantal collecterende organisaties en het aantal collectanten eveneens ongeveer gelijk gebleven."

 


De economische barometer in 2008 staat op zwaar weer. Is de kentering van 2007 een voorbode van een stevige daling van de collecteopbrengsten in 2008?

 


Kemps: "Daar zijn geen aanwijzingen voor, ook niet als je terugkijkt in de historie en de ontwikkelingen over een langere periode beziet. Bepalend voor de opbrengst van collectes is het aantal collectanten, niet de conjunctuur."

 


Cijfermatig is stabiliteit troef. Is er in andere opzichten - bijvoorbeeld op het gebied van innovatie - wel sprake van ontwikkelingen?

 


Kemps: "Een paar jaar geleden was er de discussie over het al of niet handhaven van het vergunningensysteem. Dit was namelijk zeer arbeidsintensief voor de gemeenten. Er is besloten om toch niet af te stappen van de vergunningen. Het CBF probeert de last voor ambtenaren te verlichten met de lancering van een gemeentelijke collectewebsite. Op deze website kan ook het publiek en de collectant informatie vinden over collecterende organisaties in de gemeente. Het is bijvoorbeeld eenvoudig te controleren of de collecterende organisatie een vergunning heeft. De website dient dus de transparantie in de sector."

 


In de pers zijn regelmatig berichten te lezen over nepcollectanten. Heeft het CBF een goed beeld van de omvang van dit fenomeen?

 


Kemps: "We nemen steeds vaker waar dat er incidenten zijn. Maar er zijn weinig concrete klachten. Als ze het niet vertrouwen. doen mensen doorgaans de deur dicht en laten het daarbij. Er is geen betrouwbaar statistisch onderzoek voorhanden. Wel merken we dat gemeenten steeds meer doen aan handhaving en dan ook contact opnemen met het CBF. Het gaat overigens doorgaans niet om grote bedragen."

 


Zal de collecte met de mobiele pinautomaat de Heilige Graal blijken te zijn voor collecterende organisaties?

 


Kemps: "Er is tot dusver op zeer bescheiden schaal met pincollectes gewerkt. Het fenomeen verkeert nog in de testfase. Vanuit de Stichting Collecteplan en het CBF volgen we de ontwikkelingen natuurlijk op de voet. De komende twee jaar zal de pincollecte nog geen significante invloed hebben op de totale collecteopbrengsten in Nederland. Van innovaties als doneren via de mobiele telefoon verwacht ik meer. Dit ligt dichter bij de mensen. Wanneer we er meer aan gewend raken om kleine betalingen met de mobiele telefoon te verrichten zal ook de charitatieve sector hierbij baat hebben."

 


Heeft de affaire rond de collectefraude bij KWF Kankerbestrijding nog effect gehad?

 


Kemps: "Ja, in die zin dat de Stichting Collecteplan procedurele innovaties heeft doorgevoerd. Er is een collecteprotocol opgesteld dat fraude zoveel mogelijk moet voorkomen. Dit protocol wordt door vrijwel alle collecterende goededoelenorganisaties gehanteerd. In die zin is een slag gemaakt op het gebied van interne controle en professionalisering. Los daarvan: de komende jaren zal de klassieke collecte met de collectebus een vertrouwd gezicht blijven in het straatbeeld. De collecte wordt gezien als een publieksvriendelijke vorm van fondsenwerving. Collecteren roep nauwelijks irritatie op en blijft dus een vruchtbaar instrument voor de fondsen."

 


Zie ook: www.cbf.nl  

gerelateerde items