'Code rood voor kerkelijke gemeenten'

6 februari 2019, 07:00
Hans van Ark adviseert gemeenten snel stappen te ondernemen
Hans van Ark adviseert gemeenten snel stappen te ondernemen
‘Een heel aantal gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland voldoet niet aan de verplichtingen voor een algemeen nut beogende instelling (anbi). Blijft dit zo, dan raken ze die status kwijt.', dat schrijft het Nederlands Dagblad.

‘Vorige week tikte de Belastingdienst de Protestantse Kerk op de vingers. Om anbi te mogen zijn, moeten de 3.200 lokale gemeenten en diaconieën transparant zijn over hun financiën. Het is voor kerken belangrijk een anbi-status te hebben, omdat gemeenteleden dan hun giften kunnen aftrekken bij de belastingaangifte. Zonder dergelijke status wordt het ‘duurder’ om geld te geven aan de kerk', schrijft de krant.

Voorwaarden anbi
‘De anbi stelt enkele voorwaarden’, meldt Hans van Ark van het diensten­centrum van de Protestantse Kerk in het dagblad. ‘Elke gemeente moet een anbi-link op haar website hebben. Daarachter moeten de meest recente jaarcijfers te vinden zijn. Dat zijn nu nog die van 2017. Uiterlijk 1 juli moeten de jaarrekeningen van 2018 online gezet zijn. En tot slot moeten gemeenten en diaconieën aan het diensten­centrum doorgeven waar hun gegevens te vinden zijn.’

Tot 1 mei de tijd
Gemeenten hebben tot 1 mei om hun website in orde te maken. ‘Is het dan nog steeds niet goed, dan krijgen ze een brief’, vertelt Van Ark. ‘Waarschijnlijk krijgen ze dan van de Belastingdienst nog een paar weken de tijd. Anders raken ze hun anbi-status kwijt. Vijfendertig rooms-katholieke parochies hebben onlangs al zo’n brief gekregen. Gemeenten en diaconieën die in gebreke zijn, krijgen de komende tijd van het dienstencentrum het dringende advies hun zaken op orde te brengen. Dat kan in veel gevallen met een aantal muisklikken opgelost worden, bijvoorbeeld door de juiste jaarrekening online te zetten.’

Nalatenschap-expert Arjen van Ketel werkte voor verschillende kerken en het bisdom Den Bosch en waarschuwt ook voor de gevolgen voor nalatenschappen aan de kerk: 'Bedenk dat dit niet alleen gevolg zal hebben voor de aftrekbaarheid van giften nu, maar ook ook voor te ontvangen nalatenschappen. Daar zal zonder anbi erfbelasting over moeten worden afgedragen. Dat verkleint niet alleen het te ontvangen bedrag, maar ook zullen testateurs wellicht minder geneigd zijn te begunstigen en voor een verwant doel met anbi-status kiezen', aldus Van Ketel.

(Bron: Nederlands Dagblad)
 
gerelateerde items