Nu aanmelden voor Civil Power 2019 met o.a. Hans Wijers en Wim Pijbes

2 juli 2019, 12:05
Nu aanmelden voor Civil Power 2019 met o.a. Hans Wijers en Wim Pijbes
Nu aanmelden voor Civil Power 2019 met o.a. Hans Wijers en Wim Pijbes
Na de geslaagde pilot-editie 2018 in het Amsterdamse De Balie volgt de tweede editie van het live-event ‘Civil Power’ op donderdag 14 november 2019. Het middagprogramma van Civil Power vindt plaats in het Excelsior-voetbalstadion in Rotterdam, aansluitend op de ochtendbijeenkomst en ALV van vermogensfondskoepel FIN. Tijdens Civil Power 2019 zal journalist-dagvoorzitter Jeroen Smit een aantal bijzondere gasten ontvangen, onder wie commissaris Hans Wijers en Wim Pijbes, voormalig Hoofddirecteur Rijksmuseum, Visiting professor Cambridge University en tegenwoordig directeur filantropische Stichting Droom en Daad. Uitgebreid aandacht is er ook voor de nieuwe nummer één van de Dikke Blauwe 100: de ranglijst van de invloedrijksten in de Nederlandse filantropie.  
 
Thema: Hoofd & hart van filantropie
Civil Power stelt zich deze keer de vraag: is filantropie hoofd of hart, of: hoofd en hart? Hoe ligt die verhouding eigenlijk? Wat betekent het voor alle aspecten van filantropie? Van doneren en besteden tot governance en communicatie? Uit een recente meting onder het Nederlandse Donateurspanel (NDP) blijkt dat 37 procent van de respondenten weliswaar zegt een combinatie van beide te zoeken, maar een derde aangeeft dat gevoel meer een rol speelt (33 procent). Slechts 10 procent geeft aan meer te handelen op basis van feiten (hoofd). 
 
Niet alleen aan de donorzijde, maar ook aan de kant van de organisaties die giften doorzetten (goede doelen) of rendement op eigen vermogen besteden (vermogensfondsen) speelt de hart-hoofd-kwestie. Het hart is nodig voor de drive en het commitment om doelen te halen, maar het hoofd is nodig om die doelen ook daadwerkelijk te halen, op de kortste termijn en met de grootste efficiency bij de inzet van beschikbare middelen. Dat is het thema van Civil Power 2019.
 
Gasten
Opnieuw is Jeroen Smit dagvoorzitter van Civil Power. Smit is onderzoeksjournalist en auteur van de boeken Het drama Ahold en De Prooi: Blinde trots breekt ABN Amro. Hij praat onder anderen met Hans Wijers over verschillende aspecten van ‘hoofd en hart’ voor bestuurders en toezichthouders. Dit gesprek borduurt voort op de door Wijers ingesproken videoboodschap voor Civil Power 2018. Het ging daarbij onder andere over het samenwerken tussen filantropie en overheid en bedrijfsleven, drie domeinen waarin Wijers misschien wel het zwaarste cv van Nederland heeft.
 
De Belgische econoom en filantropieadviseur Kurt Peleman verbaast zich over het ‘pennywise-pound foolish-gedrag’ van veel filantropen. ‘Vermogenden die onderhandelen over een dubbeltje, doneren vanuit de onderbuik tezamen honderden miljarden euro’s per jaar aan goede doelen op een amateuristische manier die met geen pen te beschrijven is. Met zo’n verspilling aan maatschappelijk kapitaal kun je ‘systeemverandering’ wel op je buik schrijven en blijft filantropie toch meer een confettibom van aalmoezen en komt niet verder dan symptoombestrijding’, redeneert Peleman. Hoe het dan wel moet, komt Peleman ons vertellen op 14 november.

Belangrijke gast is de winnaar van De Dikke Blauwe 100 (DDB100), de ranglijst van invloedrijkste spelers in de filantropie. Aan wie gaat Tom Oostrom het stokje doorgeven? U hoort het op 14 november in Rotterdam.
 
Civil Power at Work
Van de opmerking dat tijdens Civil Power (bijna) geen ‘doelgroepen’ van filantropie zicht- en hoorbaar zijn, heeft de organisatie zich alles aangetrokken. Tijdens het middagprogramma presenteren vier maatschappelijke initiatieven zich aan het publiek en tonen zo een kleine staalkaart van ‘civil power at work’. Ze laten zien hoe burgerinitiatieven in de haarvaten van de samenleving zorgen voor verbinding, hoop en inspiratie. En ze hebben zelf ook vragen aan de zaal over prangende kwesties die spelen binnen kleine maatschappelijke initiatieven. Binnenkort maken we bekend welke initiatieven u kunt zien en horen tijdens Civil Power.
 
 
 
 
PARTNERS VAN CIVIL POWER

 
 
gerelateerde items