Civil Society, themasessie 3: Good governance

28 juni 2007, 08:59
Woensdag 20 juni: 11.15 - 12.45 uur

Beroepsgroep: toezichthouders, besturen en directies.

Spreker: Stefan Peij, directeur Governance University.

Verslag: 5


Voor deze themasessie hadden zich voornamelijk directeuren en bestuurders van goede doelen en fondsen aangemeld. Zij hoopten van Governance University-directeur Stefan Peij nieuwe inzichten te krijgen over ‘good governance', dat door invoering van de Code Wijffels op dit moment sterk in de belangstelling staat. Die hoop werd maar ten dele ingelost, doordat Peij te lang stilstond bij de open deuren van het goede bestuur. Maar nuttige adviezen en observaties uit zijn praktijk wilde de licht onderkoelde Peij toch wel delen en dat leidde soms tot interessante discussies. Toezichthouders (Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht), zo beweerde Peij, maken in de Nederlandse praktijk maar weinig gebruik van hun sanctiemogelijkheden (‘stick') om een bestuurder/directeur te corrigeren: bijvoorbeeld door ontslag. "De meeste RvC's/RvT's houden het bij een goede ‘dialoog'", zo constateerde Peij. "De vraag is of dat in alle gevallen wel zo'n goede strategie is."

Peij stelde ook een praktisch probleem aan de orde: toezichthouders zijn niet altijd beschikbaar als je ze nodig hebt. Ze blijken domweg onvoldoende tijd te hebben voor toezichtrol: "En dat moet bij de werving en selectie van toezichthouders nadrukkelijk gecheckt worden."

Peij toonde zich voorts een principieel voorstander van bezoldiging van toezichthouders - hoe bescheiden ook. Een mening die niet werd gedeeld door iedereen. Fonds 1818-directeur Boudewijn de Blij: "Bezoldiging is niet altijd nodig. Het gaat vooral om de intrinsieke motivatie van je toezichthouders." Peij: "Bezoldiging benadrukt dat het om een zakelijk arrangement gaat. Je kunt dan namelijk ook iets terug vragen."

 


Meer info: www.governanceuniversity.nl

De presentatie van Stefan Peij is op te vragen via: info@governanceuniversity.nl

 


Civil Society Congres 2007 

 


 

gerelateerde items