Civil Society congres:Pittige lunchdiscussie over keurmerk(en) en impact

19 juni 2008, 08:59
Al enkele weken hangt het alternatieve keurmerk voor goede doelen van het ISF en de Stichting Nationale Goede Doelen Test boven de markt. Tijdens het Civil Society-congres werd het document ‘Naar een kwalitatief goed keurmerk voor goede doelen organisaties in Nederland' uitgedeeld. Ook vond een discussie over de mogelijkheid om keurmerken iets te laten zeggen over impact plaats.


Het publiek wist de lunchdiscussie in de grote zaal - die overigens geen deel van het officiële congresprogramma uitmaakte - maar moeizaam te vinden. Een signaal dat de keurmerkdiscussie niet zo leeft in de sector? Op het podium gingen de inleiders Bart Hartman (NGDT) en Adri Kemps (CBF) de discussie met elkaar, en een panel bestaande uit Tjipke Bergsma (Oxfam Novib), Michael Rutgers (Astma Fonds), Kees de Jong (Edukans) en Adriana Esmeijer, aan. Martin Bauman (PwC) was gespreksleider.

 


Er werd gediscussieerd aan de hand van een aantal stellingen. De eerste stelling handelde over het feit dat impact rechtstreeks raakt aan het bestaansrecht van instellingen. Goed bestuur en beleid zijn slechts middelen. Impact zou dus eigenlijk deel moeten uitmaken van de keurmerkcriteria.

 


Adriana Esmeijer noemde het een loffelijk streven om impact op te nemen in het nieuwe keurmerk. Maar: "Ik vraag me af of de sector al zover is. De tools om impact behoorlijk in kaart te brengen ontbreken nog."

 


Kees de Jong: "Impactmeting? De donateur weet niet waar je het over hebt. Burgers zitten hier niet op te wachten. Er is eerder sprake van een tegenbeweging, waarbij kleinschalige fondsen en projecten worden gesteund."

 


Michael Rutgers: "Bij het Astma Fonds hebben we alles meetbaar gemaakt. We hebben tien kwantificeerbare doelen gesteld. Niet omdat het in een keurmerk staat, maar omdat we erin geloven. Het helpt om de focus in onze organisatie in de goede richting te krijgen."

 


Martin Bauman: "Besteedt het CBF keurmerk genoeg aandacht aan impact?"

 


Tjipke Bergsma: "Ik denk dat het CBF daarin tekortschiet. Er wordt gecontroleerd op kosten, niet getoetst op het behalen van doelstellingen. Dat is een gemis."

 


CBF-directeur Adri Kemps verdedigde zich door te stellen dat er met de nieuwe keurmerkcriteria die per 1 juli van kracht zijn al een goede slag wordt gemaakt. Behoefte aan een nieuw keurmerk heeft hij begrijpelijkerwijs niet. "De CHAMP-methode van Stichting Nationale Goede Doelen Test kan een waardevol instrument zijn om impact te meten. Maar om daaromheen nu een heel keurmerk te bouwen, daar is de sector niet bij gebaat."

 


Tjipke Bergsma vond het belangrijk om aan te geven dat we afmoeten van de notie dat de sector de impact van haar werk niet kan meten. Hij plaatst wel een kanttekening. "Als de Wereldbank onderzocht heeft dat een meisje dat een jaar naar school is geweest 10% meer salaris krijgt, hoef je dat als organisatie niet meer te bewijzen. Als er evidence is voor succes moet je dat gewoon kunnen meenemen in je verantwoording."

 


Adriana Esmeijer deed aan het slot van de discussie nog een klemmend beroep op Hartman en Kemps om te voorkomen dat er inderdaad een tweede keurmerk komt. "Ik adviseer Adri Kemps en Bart Hartman om samen snel te gaan borrelen. Twee concurrerende keurmerken, dat zou een afgang zijn voor de sector."

 


civil society congres 2008

gerelateerde items