Toon alles (2)

Civil Society Congres 2010: Op weg naar Filantropie 2.0

17 december 2009, 08:59
AMSTELVEEN (17 december) – “Op weg naar Filantropie 2.0”. Dat is het motto van de elfde editie van het Civil Society Congres (20 mei, ’t Spant Bussum). Het congres richt zich op bestuurders en beslissers van vermogensfondsen, goede doelen en fondswervende non-profits. Programmamanager 5: “De invloed van Web 2.0 op de filantropiesector dwingt ons ook fundamenteel anders en breder te kijken naar de wijze waarop wij netwerken opbouwen. Hoe wij draagvlak voor een idee, ideaal, project of fonds creëren en vasthouden. En hoe wij organisaties (her)inrichten.”


Net als de jubileum-editie van  Civil Society zal ook de elfde editie op 20 mei in 't Spant in Bussum de blik nadrukkelijk naar voren en naar buiten richten. Programma-manager 5: "De uitdaging voor het komende Civil Society Congres is om opnieuw met directeuren, toezichthouders en andere beslissers in onze sector over de schuttingen van de eigen organisatie de nieuwe mogelijkheden te verkennen. Het thema "Op weg naar Filantropie 2.0" dient hierbij als leidraad om elkaar te inspireren en, waar mogelijk, kennis te delen. Het uiteindelijke doel is dat iedereen, vanuit eigen rol en betrokkenheid, verder komt met het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen. Niet alleen met een open blik naar de toekomst, maar ook naar de samenleving en met de bereidheid om waar mogelijk en nodig samen te werken met collega-organisaties, bedrijfsleven en overheid. Daarmee is de programmering en stootrichting van het elfde Civil Society Congres op 20 mei geheel in de geest van de medio 2009 gelanceerde "Agenda Filantropie 2010", waarin sectorbrede uitgangsprincipes en actiepunten worden benoemd om het "maatschappelijk kapitaal" van de Nederlandse filantropie beter te benutten en aan de samenleving ten goede te laten komen."

 


Breder dan techniek

 


Google, YouTube, Wikipedia, Flickr, LinkedIn, Hyves, Facebook, Twitter...de interactieve mogelijkheden van Web 2.0 en de zogenoemde ‘social media' buitelen over elkaar heen. En in zo'n sneltreinvaart dat we ook lang niet altijd kunnen overzien of ze nuttig, relevant en dus blijvend zijn. Is het thema daarmee dit jaar dan niet te veel inspelen op een hype? Tegenwoordig is alles "2.0"....

 


Venema: "De omschrijving ‘2.0' staat intussen inderdaad onder verdenking van een hype, maar één ding staat als een paal boven water: Web 2.0 is niet alleen voer voor ‘digi-nerds', en gaat niet uitsluitend meer over interactieve communicatie via het wereldwijde web. Web 2.0 dwingt ons ook fundamenteel anders en breder te kijken naar de wijze waarop wij netwerken opbouwen. Hoe wij draagvlak voor een idee, ideaal, project of fonds creëren en vasthouden. En hoe wij organisaties (her)inrichten. Ook voor personen en organisaties in de filantropiesector is Web 2.0 een potentieel krachtige motor voor andere vormen van "goed doen". In de wetenschap dat niet al het ‘oude' ("Filantropie 1.0") per se slecht of achterhaald is en dus heel goed kan bestaan naast vernieuwde vormen en toepassingen: drukwerk en online, collectebus en mobiele telefoon, dm-brief en Hyves, geschreven rapport en live webcam..."

 


Onder druk

 


Het thema moet beslissers van zowel fondsgevende als fondswervende aanspreken.

 


Venema: "Web 2.0 heeft niet alleen gevolgen voor fondsenwerving, maar ook voor besteding en verantwoording. Het ‘Jaarverslag 2.0'  van de toekomst  is misschien wel een online presentatie op basis van een selectie van kenmerken en wensen die een gebruiker bij een bezoek aan een website opgeeft...

 


Vertrouwde vormen en instituties in de filantropie staan onder druk. Hebben "filantropie 2.0-organisaties" eigenlijk nog wel een kantoor nodig met betaalde medewerkers of kun je de wereld veranderen vanachter de pc? Is de ontwikkelingsorganisatie in de toekomst niet gewoon een Afrikaanse ngo die in het Westen draagvlak en fondsen werft? Hoe snel en in welke vorm er antwoorden komen op dit soort vragen, zal de tijd leren. In elk geval is duidelijk dat bestuurders en beslissers in de filantropiesector voor de keuze staan om al deze nieuwe ontwikkelingen als een bedreiging of als een kans te zien.  De bedreigingen hebben te maken met de gevolgen voor het voortbestaan voor banen en organisaties in hun huidige vorm. En met de angst om de vertrouwde vormen en media te ‘verliezen'. De kansen hebben betrekking op nieuwe vormen om maatschappelijke betrokkenheid te genereren en het behalen van maatschappelijke doelen."

 


Jonge bestuursgeneratie

 


Filantropie 2.0 klinkt wel behoorlijk hip als je kijkt naar de overwegend witte, middelbare heren op het pluche in de sector...

 


Venema: "Tijdens het congres zal binnen het kader van het hoofdthema "Op weg naar Filantropie 2.0" speciale aandacht worden besteed aan de nieuwe generatie bestuurders die in de komende jaren het stokje moet overnemen van het huidige bestuursestablishment, dat gedomineerd lijkt door "white male babyboomers". Filantropie 2.0 vraagt om andere competenties, een ander soort leiderschap. De nieuwe generatie potentiële bestuurders is op andere wijzen geëngageerd, met een minder traditionele loopbaan en een andere kijk op onze civil society. De bestuurstransitie zal voor de sector niet zonder uitdagingen verlopen, omdat de nieuwe generatie van twintigers en dertigers nog helemaal niet zo verbonden is met de huidige organisaties in de filantropie."

 


Civil Society Congres 2010

 


Aanmeldingen voor Early Bird-tarief vanaf woensdag 23 december op www.civilsociety.nl

 


20 mei, 't Spant Bussum

gerelateerde items