Christenen verwachten minder te gaan geven

1 oktober 2013, 04:00
Christenen verwachten minder te gaan geven
Christenen verwachten minder te gaan geven
In 2012 gaf 96 procent van de christenen geld aan goede doelen. Twintig procent van de christenen verwacht in 2013 minder geld aan goede doelen te geven dan in 2012. Dat is duidelijk meer dan in 2011 (12 procent). Dit blijkt uit het rapport van het Christelijk Charitatief Peil 2013, het tweejaarlijkse onderzoek naar naamsbekendheid, imago van en geefklimaat rond christelijke goede doelen onder christenen (PKN, orthodox-gereformeerden, bevindelijk gereformeerden, evangelischen).

De economische crisis heeft tot gevolg dat 45 procent van de christenen het geefgedrag aanpast door: minder goede doelen steunen (40 procent), bedrag per goed doel verlagen (42 procent), stoppen met structurele steun (25 procent), helemaal stoppen (16 procent). Net als bij de vorige editie kunnen gezondheidsdoelen en zending & evangelisatie op de grootste bijdrage rekenen.

CBF-keurmerk belangrijker
In 2013 vindt men het belangrijker of een organisatie in bezit is van het CBF-keurmerk dan in voorgaande jaren. Dat is sinds 2010 gegroeid van 43 procent naar 67 procent in 2013. Hier blijkt uit dat er in het geefgedrag structureel een meer kritische houding ten opzichte van goede doelen aan het ontstaan is.

Meest bekend
De traditionele gezondheidsdoelen, KWF Kankerbestrijding, het Rode Kruis en de Hartstichting zijn ook onder christenen het meest bekend. Van de christelijke goede doelen zijn dat Kerk in Actie, Leger des Heils en Woord & Daad.

Vooral gezondheidsdoelen
Christenen geven het meest aan gezondheidsdoelen. Als 100 euro uitgedeeld mag worden, komt € 32,- terecht bij gezondheidsdoelen, € 22,- bij zending & evangelisatie, € 18,- bij ontwikkelingshulp € 15,- bij natuur & milieu en € 13,- bij maatschappij & welzijn. Zowel bevindelijken, orthodoxen en evangelischen geven het grootste deel van de € 100,- aan zending & evangelisatie. PKN’ers geven het grootste deel aan gezondheidsdoelen. Ook is gevraagd € 100,- euro te verdelen over organisaties die verschillen in identiteit: € 32,- gaat naar organisatie met een duidelijk christelijke identiteit, € 26,- naar organisaties met een christelijke achtergrond en € 42,- naar algemeen/neutrale organisaties.

Betrouwbaarheid en professionaliteit
Benaderd worden via de kerk (72 procent), via een collecte aan de deur (64 procent) of een actie van familie of vriend (59 procent) zijn de meest geliefde manieren om tot een gift aan een goed doel te komen. Hierin verschillen christelijke duidelijk van de gemiddelde Nederlandse donateur. Die heeft voorkeur voor tv-shows, e-mail en collecte aan de deur.
Welke organisatie een gift krijgt wordt voornamelijk bepaald door betrouwbaarheid en professionaliteit van het goede doel. Dit is voor respectievelijk 84 procent en 70 procent van de christenen heel belangrijk.

Niet donateursvriendelijk
Deelnemers aan het onderzoek in 2013 waren Zending over Grenzen, Compassion, Vrienden van De Hoop, Wilde Ganzen, Dorcas, Bartimeus, Exodus Nederland, Kerk in Actie, MAF Nederland, Open Doors, Red een Kind, TEAR, Woord en Daad, Wycliffe en ZOA. Christenen ervaren deze goede doelen niet als erg donateurvriendelijk. Score op ‘is zeker donateurvriendelijk’ varieert van 29 procent tot 42 procent. Gevraagd naar wat men donateurvriendelijk gedrag vindt,. komen er twee zaken naar voren: als structurele donateur niet altijd acceptgiro’s ontvangen en informeren over wat er met de gift gebeurt.

Tijdens de presentatie van de resultaten van het onderzoek heeft Filanthropium-hoofdredacteur Edwin Venema de aanwezigen toegesproken over transparantie en vertrouwen in de sector.
gerelateerde items