CCP claimt: 'Christenen doneren opnieuw meer'

18 november 2017, 12:05
Het Christelijk Charitatief Peil onderzoekt sinds 2010 bekendheid en waardering van christelijke goede doelen in Nederland en het geefgedrag van christenen.
Het Christelijk Charitatief Peil onderzoekt sinds 2010 bekendheid en waardering van christelijke goede doelen in Nederland en het geefgedrag van christenen.
Christenen zijn in de afgelopen twee jaar meer gaan geven aan goede doelen. De gemiddelde bedragen die christenen zeggen te geven, liggen hoger dan twee jaar geleden. Dat is wat de onderzoekers van het Christelijke Charitatief Peil (CCP) beweren naar op grond van onderzoek onder 7.400 Nederlanders, onderwie ongeveer 3.000 christenen.
 
Het Christelijk Charitatief Peil onderzoekt sinds 2010 bekendheid en waardering van christelijke goede doelen in Nederland en het geefgedrag van christenen. In 2017 is dit onderzoek voor de zesde keer uitgevoerd. In het onderzoek wordt onder meer gekeken naar het geefgedrag bij verschillende groepen christenen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in verschillende groepen: leden van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), orthodoxen, bevindelijken, evangelischen en Rooms-Katholieken. Ook wordt gekeken naar het geefgedrag van niet-christenen.

Vaker hogere bedragen
Het bedrag dat protestantse christenen geven aan goede doelen verschilt van dat van niet-christenen. Van de protestantse christenen geeft ongeveer de helft meer dan 50 euro per maand aan goede doelen, zeggen de onderzoekers. Hierbij gaat het zowel om eenmalige- als periodieke giften, collecte en bijvoorbeeld sponsoring van familie of vrienden. Ten opzichte van twee jaar geleden worden er vaker hogere bedragen gegeven, aldus het onderzoek. In 2015 gaf 39 procent van de christenen aan meer dan 50 euro per maand te geven.

Voorkeur voor losse giften
Het geefgedrag verschilt behoorlijk per doelgroep. Bij de rooms-katholieken en niet-christenen geeft een op de tien meer dan 50 euro per maand aan goede doelen. Binnen deze groepen geeft het merendeel minder dan 20 euro per maand aan een goed doel.
Binnen alle groepen is er een voorkeur om via losse giften te geven in plaats van via een vast bedrag per maand, kwartaal of jaar. Binnen de stromingen zijn echter wel verschillen zichtbaar. Zo gaat bij de helft van de evangelischen de voorkeur uit naar een vaste bijdrage per maand, terwijl dit bij de bevindelijken minder dan een kwart is. 

Effectiviteit belangrijk
In het onderzoek is, voor het eerst, gevraagd welke waarden gevers belangrijk vinden. Daarbij worden waarden als ‘effectiviteit’, ‘transparantie’ en ‘integer’ vaak genoemd. Waarden als ‘innovatief’ en ‘optimistisch’ worden minder belangrijk gevonden. Met name de groepen ‘evangelisch’ en ‘bevindelijk’ vinden het belangrijk dat een goed doel christelijk is.

Kerk in Actie populair
KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Hartstichting en het Rode Kruis zijn de bekendste doelen onder de respondenten. Als wordt gevraagd welke christelijke goede doelen men kan noemen, worden Kerk in Actie, de eigen kerk of diaconie en het Leger des Heils het vaakst genoemd. 
Bij de geholpen naamsbekendheid (‘kent u deze organisatie?’) blijken het Nederlands Bijbelgenootschap, Open Doors en Woord en Daad de meest bekende doelen van de twaalf goede doelen dit aan het onderzoek hebben meegedaan.

Christelijk Charitatief Peil is een initiatief van Christal en IDD in samenwerking met Citisens. Aan het onderzoek deden mee: het Nederlands Bijbelgenootschap, Open Doors, Woord en Daad, Leprazending, MAF, Mercy Ships, Compassion, Wycliffe, World Vision, Trans World Radio en Medair.
gerelateerde items