Toon alles (2)

Cendris en Hartstichting prijswinnaars op Charitas-dag

18 oktober 2007, 08:59
AMSTELVEEN (18 oktober) - Data- en communicatiebedrijf Cendris en de Hartstichting werden vorige week tijdens de jaarlijkse dag van inkooporganisatie Charitas respectievelijk tot "leverancier" en "goede doel" van 2007 uitgeroepen. Leveranciers en medewerkers van Charitas-participanten kregen op 11 oktober een inspirerend programma voorgeschoteld met rondetafeldiscussies en een plenair programma met o.a. TNT-baas Peter Bakker.


Charitas en ABN AMRO hadden geen historischer plaats en dag kunnen bedenken dan het Amsterdamse hoofdkantoor van de bank op 11 oktober. Gastheer Hans Peter Roel van ABN AMRO Private Banking maakte er op geestige wijze gewag van in zijn welkomstwoord. Monique van Bijsterveld, de drijvende kracht achter de groei van Charitas in de afgelopen jaren, maakte daarna de tussenbalans op. "Stichting Charitas" is intussen vrijwel geruisloos opgegaan als "VFI Inkoop" in "Stichting VFI Diensten", de nieuw op te zetten service-organisatie achter belangenvereniging VFI. Monique van Bijsterveld, die samen met VFI-directeur Gosse Bosma, de directie van deze nieuwe stichting vormt, kon klinkende cijfers overleggen: VFI Inkoop realiseert 3 mio. besparing op een inkoop van ruim 20 mio. Maar het kan nog een stuk beter, meende Van Bijsterveld: participanten maken gemiddeld nog maar zuinig gebruik van de bestaande inkoopcontracten.

 


Planet me

Wie gedacht had dat gastspreker Peter Bakker een routineus verhaaltje over de intussen wel erg uitgemolken MVO-case TNT-World Food Programme zou afdraaien, werd aangenaam verrast. Bakker vertelde op onderkoelde, maar inspirerende wijze over de plannen om naast het World Food Programme een tweede programma te initiëren rond het klimaatbeheersings-thema onder de naam "Planet me". Bakker liet op overtuigende wijze zien hoe deze non profit-thema's in zijn for profit-organisatie zijn verankerd en wat dit allemaal doet met het eigen personeel. Maar bedrijven als TNT leren niet alleen veel van de filantropische sector, meende Bakker, omgekeerd heeft de sector nog wel wat te leren als het gaat om accountability en effectiviteit van het bedrijfsleven. Bakker: "1.800 NGO's in Malawi? Waarom geen tien, zou iemand uit het bedrijfsleven kunnen denken? En verder: consolidatie is bij for profits volstrekt normaal. Waarom zetten goede doelen-organisaties dat niet op hun agenda?"

 


Sneer

Een kleine, licht satanische sneer had Bakker nog wel in petto voor de inkopers in de filantropische sector: "We leven in een vrije wereld, dus u mag gerust voor onze concurrenten kiezen, maar weet wel met wie u zaken doet. Sommige bedrijven kiezen ervoor om hun werknemers onder het minimumloon te betalen. Dat doen wij bij TNT niet. Dat zou dus een afweging kunnen zijn."

De goede verstaander had intussen begrepen dat Bakker niet al te subtiel hintte naar het lucratieve, te vergeven postcontract dat Charitas op het punt staat af te sluiten. Volgens welingelichte bronnen is de keuze gevallen op SelektMail (Deutsche Post), de grootste concurrent van TNT op de Nederlandse postmarkt.

 


Complexe organisaties

Na Bakker ging Hans Stam, directeur van de Hartstichting, verder in op de raakvlakken tussen goede doelenorganisaties en for profits. Een goed doel is in de ogen van Stam een complexe, hybride organisatie: iets tussen een bedrijf en een maatschappelijk instituut in. "De private sector heeft passie voor zaken. De goede doelenbranche doet zaken met passie", constateerde Stam, die de toenemende aandacht voor de zakelijke aspecten in zijn sector vooral kan aflezen uit de veranderde jaarverslagen.

Daarna ging Stam in op het toepassen van die zakelijke insteek bij zijn eigen Hartstichting. Door downsizing werd de overhead van 12,5 naar 8% teruggebracht en door back office-bezuinigingen werd er nog eens tonnen bespaard. "There's no profit like non profit", besloot Stam.

 


Primair ondersteunend

VFI-direccteur Gosse Bosma legde daarna aan zijn gehoor uit hoe Stichting Charitas de sterke basis moet vormen onder de Stichting VFI Diensten. Aan deze serviceorganisatie van de VFI, moeten nieuwe facilitaire units worden toegevoegd, die nog in ontwikkeling zijn. Bosma noemde o.a. "VFI Nalaten", waarin niet alleen de inmiddels bekende publiekscampagne Nalaten, maar ook een "bureau afwikkeling" kan worden ondergebracht. Onder "VFI Communicatie" passen bijvoorbeeld de aspiraties van de onlangs gestarte pilot met de postkantoren. Bosma benadrukte wel dat VFI Diensten vooral als ondersteuning van de VFI-leden moet worden gezien: "Een brancheorganisatie moet niet in het ondernemingsvaarwater van haar leden komen."

 


Prijzen

Na het plenaire gedeelte trokken de deelnemers zich terug voor een reeks ronde tafelgesprekken, onderbroken voor de uitreiking van de Charitas-prijzen. Cendris werd uitgeroepen tot leverancier van het jaar. Volgens Monique van Bijsterveld omdat Cendris zich zeer inzet voor de goede doelenbranche, onder andere door het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. De Hartstichting kreeg de prijs "goede doel van het jaar" vooral omdat zij binnen een aantal Charitas-projecten een voortrekkersrol heeft vervuld. Van Bijsterveld: "Denk daarbij aan ‘Samen Inkopen' en het ‘Bureau Afwikkeling Nalatenschappe' waarmee we per 1 januari van start gaan."

 


 

gerelateerde items