CBF verwacht deze zomer eerste erkende organisaties

5 April 2016, 11:00
CBF heeft tweehonderd grotere goede doelen gevraagd een ‘self-assessment’ in te vullen
CBF heeft tweehonderd grotere goede doelen gevraagd een ‘self-assessment’ in te vullen
Het CBF heeft vorige week haar keurmerk- en certificaathouders geïnformeerd over de te volgen procedure om in aanmerking te komen voor de nieuwe erkenningsregeling. Daarbij is ook aan de circa tweehonderd grotere goede doelenorganisaties gevraagd een zogenaamd ‘self-assessment’ in te vullen, waarin alle nieuwe thema’s in het toezicht aan de orde komen. Het CBF verwacht de informatie in de komende twee maanden binnen te krijgen.
 
Aan de nieuwe erkenningsregeling zijn nieuwe normen aan de toetsing toegevoegd. Deze normen zijn door de sector zelf opgesteld. Van organisaties wordt onder meer verwacht dat zij een actieve dialoog met donateurs voeren, een heldere visie hebben op de beoogde resultaten en nadenken over mogelijke risico’s en de maatschappelijke effecten van hun activiteiten. Ook dienen organisaties beleid te hebben rond de beveiliging van ICT-systemen en databestanden.
 
Terugkoppeling
Het CBF gaat alle goede doelenorganisaties een terugkoppeling geven op de behaalde resultaten. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen zogeheten ‘harde normen’, waar iedere organisatie aan dient te voldoen, en de meer open bespreekpunten. Directeur Roline de Wilde: ‘De nieuwe normen vergroten de relevantie van onze toetsing voor donateurs maar ook voor goede doelenorganisaties zelf. Het CBF geeft hiermee spiegelinformatie waardoor organisaties weten waar ze staan en waar verbeteringen mogelijk zijn. Wij willen daarbij ook laten zien hoe individuele organisaties zich verhouden tot andere, min of meer vergelijkbare organisaties. Daarmee kunnen we de kwaliteit van de sector als geheel in kaart brengen.’
 
Rond de zomer vindt de definitieve overgang van keurmerk- en certificaathouders naar de status van ‘erkend goed doel’ plaats, waarmee het CBF beoogt ook meer kleine(re) goede doelen te binden.
 
(Bron: CBF)
 
 
gerelateerde items