Toon alles (4)
Edwin Venema

CBF-publicatie resultaat- en impactmeting:‘Kwaliteit van bestedingen verhogen’

4 juli 2013, 04:00
CBF-publicatie resultaat- en impactmeting:‘Kwaliteit van bestedingen verhogen’
CBF-publicatie resultaat- en impactmeting:‘Kwaliteit van bestedingen verhogen’
Vorige week publiceerde toezichthouder CBF het boekje ‘Resultaat- en Impactmeting voor goede doelen’. Map van der Wilden (CBF): ‘Het doel van deze publicatie is om de kwaliteit van de bestedingen en de verantwoording daarvan door de goededoelenorganisaties te verhogen. Het CBF-Keur gaat immers om zowel verantwoorde fondsenwerving als bestedingen.’

Code Wijffels
In de afgelopen decennia is het belang voor goededoelenorganisaties om resultaten inzichtelijk te maken gegroeid. Van der Wilden: ‘Evaluaties zijn sinds 2001 een belangrijk aspect binnen het CBF-Keur, bijvoorbeeld als onderdeel van goed bestuur, de beleidscyclus en de verantwoording over bestedingen. Impactevaluaties zijn echter geen verplichting binnen het CBF-Keur. Na de vervlechting van de Code Wijffels met het CBF-Keur in 2008 zijn aan het keurmerk drie principes toegevoegd. Deze publicatie sluit met name aan bij het tweede principe: effectiviteit en efficiency van bestedingen. Het doel van deze publicatie is om de kwaliteit van de bestedingen en de verantwoording daarvan door de goede doelenorganisaties te verhogen. Het CBF-Keur gaat immers om zowel verantwoorde fondsenwerving als bestedingen.’

Impactdenken
Een belangrijke bijdrage van de publicatie is volgens het CBF dat inzicht wordt gegeven in de historische achtergronden van het ‘impactdenken’ en wat met de term impact bedoeld kan worden in discussies. Van der Wilden: ‘Men kan het hebben over impact als de duurzame, langetermijnveranderingen, waarbij impact wordt gedefinieerd als ‘positieve en negatieve, primaire en secundaire langetermijneffecten die het resultaat zijn van een interventie, direct of indirect, bedoeld of onbedoeld’. Een andere definitie is impact als dat deel van de effecten dat het directe gevolg is van een activiteit, ook wel attributie genoemd. Beide uitgangspunten kunnen door goede doelenorganisaties worden gehanteerd. Belangrijk is dat goede doelenorganisaties in discussies en rapportages helder laten blijken wat zij onder impact verstaan.’

Tien stappenplan
In het CBF-boekje worden tien stappen voorgesteld als leidraad voor goede doelenorganisaties om resultaat- en impactmeten te ontwikkelen en uit te voeren. Deze tien stappen zijn verdeeld in drie fasen: voorbereiden, meten en verantwoorden. Iedere stap wordt vergezeld van voorbeelden uit de praktijk, voorbeelden uit interviews met een drietal goede doelen, tips en ideeën.
Van der Wilden: ‘Voor het toepassen van deze tien stappen voor resultaat- en impactmeten is het belangrijk om deze in de juiste context te plaatsen. Een belangrijke notie is dat de omvang en complexiteit van resultaat- en impactmeting in proportie dienen te zijn met de omvang van de te evalueren activiteit.’

Aanbevelingen
Omdat het ‘impactdenken’ in de goede doelensector nog niet breed gedragen wordt, doet het CBF een aantal aanbevelingen:
1: Veranker resultaat- en impactmeting in de organisatiecultuur.
2: Maak budget vrij voor resultaat- en impactmeting
3: Zet ook eenvoudige instrumenten en best-practices op de onderzoeksagenda
4: Leer van elkaars ervaringen en werk samen

Om een brug naar de praktijk te slaan organiseerde CBF intussen twee workshops, voor zowel Keurmerk- als Certificaathouders.

Goede doelenorganisaties kunnen de CBF-publicatie als gedrukt boekje bestellen bij het CBF (€20,-) of gratis downloaden als interactieve pdf via: http://www.cbf.nl/Uploaded_files/CBF-interactief/
Beoordeelde organisaties krijgen het boekje opgestuurd (of uitgereikt als ze bij de workshop aanwezig waren).
gerelateerde items