CBF: ‘Maak integriteit bespreekbaar’

13 maart 2019, 12:00
Roline de Wilde: aandacht voor integriteit
Roline de Wilde: aandacht voor integriteit
‘Hoe kleuren we de erkenning verder in?’ was het centrale thema van een mini- symposium van het CBF op 7 maart ter gelegenheid van het afscheid van Roline de Wilde als directeur.

Drie jaar na de invoering van de Erkenningsregeling is er veel bereikt. Met een groei van ruim 54 procent van het aantal Erkende organisaties is de Erkenning de standaard in de sector geworden voor fondsenwervende organisaties. Daarnaast zijn nieuwe thema’s opgepakt. Het afgelopen jaar heeft integriteit binnen de sector veel aandacht gekregen. De Erkenning speelt op deze ontwikkeling in met nieuwe normen. “De Erkende organisaties krijgen een jaar de tijd om zich de nieuwe integriteitsnormen eigen te maken. Het CBF heeft een eerste inventarisatie gedaan waaruit blijkt dat er nog het nodige huiswerk ligt. Integer handelen gaat over moreel leiderschap en dat is niet in een vinklijstje te vatten. Daarom geven we in een handzaam werkboekje niet alleen de feiten maar reiken we ook verdiepende vragen aan om het gesprek over integriteit aan de bestuurstafel te bevorderen”, aldus Roline de Wilde.’

Niet zwart-wit

‘De Wilde: “Integriteit gaat over cultuur en gedrag. Dan ben je er dus niet met een gedragscode en een meldsysteem. Integriteitsvraagstukken zijn over het algemeen niet met zwart-witdenken op te lossen. Het gesprek over integriteit wordt pas spannend wanneer je de grijze gebieden gaat inkleuren. Met de verdiepende vragen willen we daar een voorzet voor geven, organisaties uitnodigen om integriteit bespreekbaar te maken. In het werkboek worden vier thema’s behandeld: preventie, signaleren, handhaven en verantwoorden. Het sluit mooi aan bij de praktische handleidingen die de brancheorganisaties hebben ontwikkeld. Samen brengen we zo de kwaliteit van de goededoelensector op een hoger plan. Dat versterkt het vertrouwen van donateurs dat zij gerust aan een Erkend Goed Doel kunnen geven.”’

Bron: CBF

Lees hier het hele artikel
 
gerelateerde items