CBF-cijfers: de groten worden groter

11 februari 2014, 10:23
CBF-cijfers: de groten worden groter
CBF-cijfers: de groten worden groter
Eind 2013 publiceerde het Centraal Bureau Fondsenwerving traditiegetrouw de resultaten en trends van goede doelenorganisaties in Nederland over het voorgaande jaar. Het CBF-verslag is gebaseerd op jaarverslagen en jaarrekeningen over 2012 van 714 goede doelenorganisaties. Filanthropium Journaal vat het CBF-verslag kort voor u samen.

Totale inkomsten en bestedingen
Totale baten:                                                  €3,775 miljard
Eigen fondsenwerving:                                 €1,423 miljard
Overige baten:                                               €2,352 miljard
Totale bestedingen aan de doelstelling:        €3,272 miljard
Niet direct besteed aan doelstelling:             €503  miljoen
Besteed aan beheer & administratie:             €173,1 miljoen
Besteed aan fondsenwerving:                                   €256,9 miljoen
Toegevoegd aan reserves & fondsen:            €73 miljoen

Trendanalyse
Van deze 714 onderzochte instellingen zijn er 301 organisaties die deel uitmaken van de zogenoemde homogene groep die het CBF samenstelt. Van deze homogene groep, die 80 procent van de geregistreerde baten vertegenwoordigt, zijn over meerdere jaren gegevens bekend, waarmee trends geanalyseerd kunnen worden.

TREND 1:
Grotere goede doelen groeien relatief sterker: 34 instellingen halen meer op dan €10 miljoen euro en domineren de markt.

TREND 2:
De grote instellingen groeiden vooral door meer inkomsten uit eigen fondsenwerving, hogere bijdragen van loterijen en hogere inkomsten uit rente en beleggingen.

TREND 3:
Tegen de verwachting in groeiden de inkomsten uit subsidies fors (bijna 10 procent).

TREND 4:
Bijdragen uit collecten en mailingacties dalen.

TREND 5:
De kleinere instellingen ontvingen minder inkomsten dan in voorgaande jaren.

TREND 6:
Op basis van de trendanalyse van de afgelopen 10 jaar en de stagnerende fondsenwerving, is de verwachting van het CBF dat in de komende jaren minder extra geld beschikbaar komt om de doelstellingen te realiseren.

De 20 grootste goede doelen van Nederland naar totale inkomsten
1          Leger des Heils                                                                     €331,2 miljoen
2          Artsen zonder Grenzen                                                         €172,3 miljoen
3          Oxfam Novib                                                                        €156,4 miljoen
4          KWF Kankerbestrijding                                                       €146,3 miljoen
5          Cordaid                                                                                 €129,3 miljoen
6          Natuurmonumenten                                                              €117,3 miljoen
7          Hivos                                                                                     €115,8 miljoen
8          NOC*NSF                                                                            €110,9 miljoen
9          ICCO                                                                                    €97,1 miljoen
10        Rode Kruis                                                                            €82,0 miljoen
11        UNICEF                                                                               €70,5 miljoen
12        WNF                                                                                     €62,2 miljoen
13        KNCV Tuberculosefonds                                                     €49,7 miljoen
14        Prins Bernhard Cultuurfonds                                                €49,3 miljoen
15        Plan Nederland                                                                     €47,9 miljoen
16        Hartstichting                                                                         €46,9 miljoen
17        Dierenbescherming                                                               €44,5 miljoen
18        VluchtelingenWerk                                                               €43,3 miljoen
19        ZOA                                                                                      €42,5 miljoen
20        Oranje Fonds                                                                        €36,5 miljoen

De 20 grootste goede doelen van Nederland naar inkomsten uit eigen fondsenwerving:
1          KWF Kankerbestrijding                                                       €137,2 miljoen
2          UNICEF                                                                               €53,4 miljoen
3          Artsen zonder Grenzen                                                         €43,7 miljoen
4          WNF                                                                                     €42,9 miljoen
5          Hartstichting                                                                         €39,1 miljoen
6          Rode Kruis                                                                            €37,3 miljoen
7          Natuurmonumenten                                                              €31,8 miljoen
8          Plan Nederland                                                                     €31,7 miljoen
9          Oxfam NOVIB                                                                     €31,2 miljoen
10        Cordaid                                                                                 €30,4 miljoen
11        Leger des Heils                                                                     €26,1 miljoen
12        Kerk in Actie                                                                        €25,8 miljoen
13        Dierenbescherming                                                               €21,5 miljoen
14        De Zonnebloem                                                                    €20,3 miljoen
15        Amnesty International                                                          €19,6 miljoen
16        Dorcas Hulp                                                                          €19,0 miljoen
17        Greenpeace Nederland                                                         €18,8 miljoen
18        Woord en Daad                                                                    €18,4 miljoen
19        Liliane Fonds                                                                        €18,1 miljoen
20        SOS Kinderdorpen                                                               €17,9 miljoen

De 10 goede doelen die het meeste ophalen bij collectes
1.KWF kankerbestrijding
2.Nierstichting
3.Hartstichting
4.Reumafonds
5.Longfonds
6.Brandwonden Stichting
7.Rode Kruis
8.Amnesty International
9.Alzheimer Nederland
10.Diabetes Fonds

De 10 succesvolste mailers onder de goede doelen:
1.Nierstichting
2.Leger des Heils
3.UNICEF
4.Stichting Alzheimer Onderzoek
5.Fonds Slachtofferhulp
6.De Zonnebloem
7.Mensen met een Missie
8.Bijbelgenootschap
9.Solidaridad
10.SOS Kinderdorpen

Top 10 Nalatenschappen:
1.KWF Kankerbestrijding
2.Hartstichting
3.Rode Kruis
4. Dierenbescherming
5.Cordaid
6.Leger des Heils
7.Artsen zonder Grenzen
8.WNF
9.UNICEF
10.Natuurmonumenten

Top 10 giften & schenkingen, donaties & contributies
1.KWF
2.UNICEF
3.Artsen zonder Grenzen
4.WNF
5.Oxfam Novib
6.Plan Nederland
7.Rode Kruis
8.Natuurmonumenten
9.Hartstichting
10.Kerk in Actie

Top 10 Baten uit acties van derden:
1.Stichting DOEN
2.Prins Bernhard Cultuur Fonds
3.Oxfam Novib
4.Oranje Fonds
5.Rode Kruis
6.UNICEF
7.WNF
8.Artsen zonder Grenzen
9.Natuurmonumenten
10.VluchtelingenWerk

Top 10 subsidies van overheden:
1.Leger des Heils
2.Hivos
3.Cordaid
4.Oxfam Novib
5.KNCV Tuberculosefonds
6.Natuurmonumenten
7.ZOA
8.VluchtelingenWerk
9.Rode Kruis
10.HealthNet TPO

Top 10 beste spaarders & beleggers:
1.Prins Bernhard Cultuurfonds
2.Natuurmonumenten
3.Oranje Fonds
4.KWF Kankerbestrijding
5.KNRM
6.Hartstichting
7.Bartimeus Sonneheerdt
8.Vereniging Rembrandt
9.Cordaid
10.Leger des Heils
gerelateerde items